E-SAVJETOVANJE sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu odluke o komunalnom redu Općine Punat - E-savjetovanje je zatvoreno

Na temelju članka 16. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 2. Prekršajnog zakona (“Narodne novine” br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17 ) i članka 32. Statuta Općine Punat (“Službene novine Primorsko-goranske županije, broj  25/09, 35/09, 13/13 i 19/13), Općinsko vijeće Općine Punat donosi Odluku o komunalnom redu Općine Punat.
Sukladno čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) tijela javne vlasti nadležna za izradu nacrta zakona i podzakonskih akata  kao i općih akata dužna su radi informiranja javnosti na svojim internetskim stranicama objaviti nacrt zakona ili drugog propisa o kojem se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti uz objavu razloga za donošenje i ciljeva koji se žele postići savjetovanjem.
E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu odluke o komunalnom redu Općine Punat provodi se u trajanju od 15 dana, odnosno od 6. ožujka do 21. ožujka 2018. godine. Rok od 15 dana utvrđen je zbog kratkoće roka u kojemu je zakazano zasjedanje Općinskog vijeća Općine Punat.
Zainteresirana javnost može dati svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog odluke putem komentara na stranici E-savjetovanja ili putem priloženog obrasca za sudjelovanje u e-savjetovanju. 
Komentari, prijedlozi i primjedbe te mišljenja moraju biti potpisani. Komentari koji sadržajem nisu vezani uz e-savjetovanje ili sadrže uvredljiv i neprimjeren sadržaj te govor mržnje bit će uklonjeni od strane administratora.
Obrasci za sudjelovanje zaprimaju se osobnom dostavom u pisarnici Općine Punat, redovnom poštom ili putem e-maila, te neće biti javno objavljeni ukoliko se sudionik izjasni na takav način na samom obrascu.

U nastavku dokumenti za savjetovanje: