E-SAVJETOVANJE sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu odluke o zakupu javnih površina na području Općine Punat - E-savjetovanje je zatvoreno

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) i članka 56. Odluke o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/08, 25/09 i 6/13), Općinsko vijeće Općine Punat, donosi Odluku o zakupu javnih površina. 
Sukladno čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) tijela javne vlasti nadležna za izradu nacrta zakona i podzakonskih akata  kao i općih akata dužna su radi informiranja javnosti na svojim internetskim stranicama objaviti nacrt zakona ili drugog propisa o kojem se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti uz objavu razloga za donošenje i ciljeva koji se žele postići savjetovanjem.
E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu odluke o zakupu javnih površina provodi se u trajanju od 15 dana, odnosno od 6. ožujka do 21. ožujka 2018. godine. Rok od 15 dana utvrđen je zbog kratkoće roka u kojemu je zakazano zasjedanje Općinskog vijeća Općine Punat.
Zainteresirana javnost može dati svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog odluke putem komentara na stranici E-savjetovanja ili putem priloženog obrasca za sudjelovanje u e-savjetovanju. 
Komentari, prijedlozi i primjedbe te mišljenja moraju biti potpisani. Komentari koji sadržajem nisu vezani uz e-savjetovanje ili sadrže uvredljiv i neprimjeren sadržaj te govor mržnje bit će uklonjeni od strane administratora.
Obrasci za sudjelovanje zaprimaju se osobnom dostavom u pisarnici Općine Punat, redovnom poštom ili putem e-maila, te neće biti javno objavljeni ukoliko se sudionik izjasni na takav način na samom obrascu.

U nastavku dokumenti za savjetovanje: