PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA 2018. GODINU

10.12.2018.
Dokumenti

NOVO! Objavljuje se II. izmjena Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2018. godinu - Tablični dio Plana.
Zadnja promjena na stranici 10. prosinca 2018. godine u 07:48 sati.


NOVO! Objavljuje se I. izmjena Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2018. godinu - Tablični dio Plana.
Zadnja promjena na stranici 20. travnja 2018. godine u 13:45 sati.
Na temelju čl. 11. st. 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. broj 25/13 i 85/15) i čl. 51. Statuta Općine Punat (S.N. PGŽ broj 25/09, 35/09, 13/13 i 19/13- pročišćeni tekst) općinski načelnik Općine Punat donosi Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2018. godinu.

Tablični dio Plana nalazi se U PRILOGU: