LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 1.1.3. “POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”

Natječaji

LAG “KVARNERSKI OTOCI” objavio je dana 26.03.2018.g. prvi LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a “KVARNERSKI OTOCI” 2014.-2020. za provedbu Mjere 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, koja je usklađena sa tipom operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.
Prijave projekata podnose se u 1 (jednom) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom od 10.4.2018., a najkasnije do 11.5.2018.. na adresu LAG-a “KVARNERSKI OTOCI”, Vršanska 14, 51500 Krk. Nositelj projekta mora imati sjedište/prebivalište na području Lokalne akcijske grupe Kvarnerski otoci te se ulaganje mora također izvršiti na tom području.
Detalji natječaja i svi potrebni obrasci objavljeni su na stranici LAG-e "KVARNERSKI OTOCI" - OVDJE

OSVJEŽENO 25. travnja 2018. u 07:50