Proslava blagdana "Tri kralja" na Košljunu

29.12.2014.

Na blagdan Bogojavljanja 6. siječnja. / utorak / 2015. godine, po tradiciji
" Tri Kralja " pohoditi će Košljun, i pokloniti se malom Isusu, te mu prinjeti darove:

Baltazar iz Krka,  " zlatno maslinovo ulje"
Melkior iz Kornića, " zlatni ovčji sir""
Gašpar iz Punta " zlatni med"

Sv. Misa počinje u 9,30 sati

Brodica iz Punta polazi u 9,00 sati s obale

Radujemo se Vašem dolasku!

Obavijesti

ČESTITKA

22.12.2014.
Svim mještanima Punta i Stare Baške, našim gostima, poslovnim suradnicima i
svima koji vole Punat i Staru Bašku, kao i svim ljudima dobre volje čestitamo
Božić - neka vam bude radostan!

Nova godina, neka nam svima donese više veselja, uspjeha na privatnom i 
poslovnom planu; više sloge i međusobnog razumijevanja!

Sretno svima!!!

Općinski načelnik i službenici JUO Općine Punat

Prilog: 
Obavijesti

VODIČ ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE

04.12.2014.

Vodič je namijenjen političkim strankama, nezavisnim zastupnicima te članovima predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranim s liste grupe birača, a odnosi se na
redovito godišnje financiranje te sadrži pregled osnovnih obveza navedenih subjekata propisanih
Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (N.N. 24/11, 61/11, 27/13 i 2/14).

Prilog: 
Dokumenti

JAVNA PRIZNANJA OPĆINE PUNAT

03.12.2014.

 Javna priznanja Općine Punat su:

1. Počasni građanin Općine Punat;
2. Nagrada Općine Punat za životno djelo;
3. Godišnja nagrada Općine Punat;
4. Zahvalnica Općine Punat.

Javna priznanja Općine Punat dodjeljuju se u pravilu za Dan Općine Punat , 30. studenog na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Punat, radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Punat, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za promicanje aktivnosti koje su tome usmjerene.
Javna priznanja Općine Punat mogu se dodijeliti fizičkim i pravnim osobama neovisno o njihovom prebivalištu.
Odluku o javnim priznanjima Općine Punat donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 10. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 19/13 - pročišćeni tekst) na sjednici održanoj 24. listopada 2017. godine. Odluka je objavljena u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 31/17.

Dokumenti

Stranice