Humanitarni koncert "Zajedno za Roka"

05.12.2016.
"Zajedno za Roka"

Udruga "Društvo mladih Fenix" Punat organizira: Humanitarni koncert: "ZAJEDNO ZA ROKA"  10.12. 2016. u NARODNOM DOMU u PUNTU od 20:00h 

U želji da se odazovu sve generacije, program je podijeljen u dvije cjeline:

Od 20:00h do 21:30h nastupaju:
KUD "Punat"
KLAPA "RAŠKETA"
SREDNJOŠKOLSKI ZBOR "HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR"

Od 21:30h do 3:00h nastupaju:
Nadzorni odbor
+
DJ Sassha
DJ Elvir 
DJ Lab mouse

Obavijesti

Obavijest o provođenju PONOVNE javne rasprave o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna UPU 6

30.11.2016.

UPDATE 30. STUDENOGA 2016.! Jedinstveni upravni odjel Općine Punat temeljem članka 93. stavak 3.  Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 80/13) i Zaključka načelnika Općine Punat, KLASA: 350-02/13-01/05; URBROJ: 2142-02-03/13-16-43 od 24. Studenog 2016.

Prostorno planiranje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU I MONTAŽU RASVJETNIH TIJELA U STAROJ BAŠKI

29.11.2016.

Objavljuje se poziv za dostavu ponuda za nabavu i montažu rasvjetnih tijela u Staroj Baški. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: RASVJETNA TIJELA“
 

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRIPREMU TERENA ZA PODLOGU IGRALA NA DJEČJEM IGRALIŠTU U PUNTU

29.11.2016.

Objavljuje se poziv za dostavu ponuda za pripremu terena za podlogu igrala na dječjem igralištu u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: PRIPREMA TERENA ZA PODLOGU IGRALA“
 

Natječaji

WEB STRANICA PROJEKTA OŽIVLJEN KRAS

24.11.2016.

Općine Vrbnik i Punat te Kobilarna Lipica iz Slovenije partneri su na prekograničnom projektu "Očuvanje raznolikosti na kraškim područjima uz pomoć revitalizacije kulturne i renaturacije prirodne baštine", koji je poznat i kao "Oživljen kras". Operativni program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013. program je razvoja kojeg su zajednički osmislile Slovenija i Hrvatska u cilju rješavanja zajedničkih problema i iskorištavanja dijeljenih potencijala. Program sufinancira Europska unija unutar Instrumenta pretpristupne pomoći i od 1. srpnja 2013. unutar Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt "Oživljen kras" doprinijet će primjerenom održavanju zaštićenih i prirodnih područja i sprečavanju daljnjeg zarastanja krajolika, povećanju vrijednosti prirodnih i kulturnih elemenata krasa preko revitalizacije i renaturacije baštine i osvještavanju lokalnog stanovništva i posjetitelja područja o važnosti prirodnih i kulturnih resursa i načinima njihova očuvanja.

WEB STRANICA PROJEKTA

Proslava Andrinje 2016. u Puntu

23.11.2016.

Ovogodišnji program Andrinje počinje u subotu, 26. studenog otvaranjem Adventskog sajma a slijede ga druga događanja, od kojih posebno ističemo svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Punat koja će se održati 2. prosinca s početkom u 18,00 sati u Narodnom domu.
Pozivamo sve mještane Punta i Stare Baške kao i sve prijatelje i zaljubljenike u Punat da poprate ovogodišnji bogat program prema vlastitim interesima i mogućnostima, te čestitamo Dan općine i župe Punat - Andrinju!

Program U PRILOGU:
 

Obavijesti

Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured Vlade RH

23.11.2016.

Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured osigurava dostupnost javnih službenih dokumenata (međunarodnih ugovora, pravnih propisa, dokumenata i publikacija tijela javne vlasti) i informacija Republike Hrvatske radi informiranja i ponovne uporabe. Dostupnost dokumentaciji omogućena je trajno, neograničeno i besplatno na portalu Ureda. Svojim radom Ured prinosi transparentnosti rada tijela javne vlasti i pruža veće mogućnosti informiranosti svim građanima.

SREDIŠNJI KATALOG SLUŽBENIH DOKUMENATA RH
 

Obavijesti

PRIJAVA DJECE ZA BOŽIĆNE POKLONE - OBAVIJEST

22.11.2016.

Molimo roditelje DJECE ROĐENE OD 1. 12. 2010. DO 1. 11. 2016., A KOJA NISU OBUHVAĆENA PROGRAMIMA ŠKOLE NI VRTIĆA (DV "LASTAVICA", DV "SV. M. TEREZIJE" – ČASNE)  
da osobno prijave svoju djecu u Općinu Punat (kod gđe Biserke Lukić, administrativne tajnice - I. kat) i to najkasnije do 2. prosinca 2016.
 

VAŽNO: Djecu ne prijavljujte telefonski jer morate podignuti cedulju s kojom ćete podignuti poklon-paket.

Prilog: 
Obavijesti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2017. GODINU - SAVJETOVANJE ZATVORENO

15.11.2016.

Temeljem čl. 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 85/15)  tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Stranice