Natječaji

JAVNI POZIV za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta na parkiralištu broj 9 „Trg Placa“ - LISTA PODNOSITELJA KOJI ISPUNJAVAJU TRAŽENE UVJETE

05.10.2018.

Objavljuje se Lista podnositelja prijava koji ispunjavaju tražene uvjete za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta  na parkiralištu br. 9 - TRG PLACA , koju je donijelo Povjerenstvo za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta na temelju članka 29. stavka 2. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/18 i 18/18). 
LISTA PODNOSITELJA - U PRILOGU:

Napomena: Lista podnositelja objavljuje se na način da su zaštićeni osobni podaci podnositelja koje sadrži.
Zadnja izmjena na stranici: 5. listopada 2018. god
 

Natječaji

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

21.09.2018.

Predmet poziva na dostavu ponuda je izrada kameno betonskog potpornog zida i betonskog stubišta na plaži u Staroj Baški, sukladno priloženom troškovniku i skicama.
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: POTPORNI ZID U STAROJ BAŠKI“
 

Natječaji

PONOVLJENI POZIV NA DOSTAVU PONUDA

21.09.2018.

Predmet ponovljenog poziva na dostavu ponuda je izgradnja oborinske odvodnje u dijelu ulice Prgon u Puntu, sukladno priloženom troškovniku.
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: OBORINSKA PRGON“
 

Natječaji

PONOVLJENI POZIV NA DOSTAVU PONUDA

21.09.2018.

Predmet ponovljenog poziva na dostavu ponuda je izgradnja oborinske odvodnje u dijelu naselja Stara Baška, sukladno priloženom troškovniku. 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: OBORINSKA STARA BAŠKA“ 

Natječaji

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u JUO Općine Punat - PONIŠTENJE OGLASA

05.09.2018.

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat donosi ODLUKU o poništenju Oglasa za prijam u službu u
Jedinstveni upravni odjel Općine Punat. Odluka - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici 5. rujna 2018. u 06:55 sati.
 

Natječaji

Stranice