Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

13.12.2019.

Raspisuje se Javni natječaj za zakup javnih površina. Prikupljaju se ponude za zakup javne površine na sljedećoj lokaciji: Na lokaciji „Pod gušternu uz dječje igralište“, dio k.č. 9136/2 određuje se 1 (jedno) prodajno mjesto za postavu trampolina kvadratnog (do 100 m2), zračnih topova (do 18 m2), bungee trampolina (do 80 m2), 5 zabavnih aparata – hokej, žabice, fliperi i sl. i 1 (jedno) prodajno mjesto za postavljanje kioska za prodaju karata, grickalica i napitaka s početnom zakupninom od 65.000,00 kn.

Natječaji

JAVNI POZIV na dostavu ponuda za pružanje usluga opskrbe električnom energijom za 2020. i 2021. godinu

10.12.2019.

Objavljuje se JAVNI POZIV na dostavu ponuda za pružanje usluga opskrbe električnom energijom za 2020. i 2021. godinu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: ELEKTRIČNA ENERGIJA“
 

Natječaji

Poziv na dostavu ponuda za pružanje elektrotehničkih poslovnih usluga u 2020. godini

10.12.2019.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za pružanje elektrotehničkih poslovnih usluga u 2020. godini. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: ELEKTROTEHNIČKE POSLOVNE USLUGE“

Natječaji

Poziv na dostavu ponuda za pružanje građevinskih tehničko poslovnih usluga u 2020. godini

10.12.2019.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za pružanje građevinskih tehničko poslovnih usluga u 2020. godini. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: GRAĐEVINSKE TEHNIČKO POSLOVNE USLUGE“
 

Natječaji

Poziv na dostavu ponuda za izgradnju oborinske odvodnje u Ulici Prgon u Puntu

13.11.2019.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za izgradnju oborinske odvodnje u Ulici Prgon u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: OBORINSKA PRGON“.            

Natječaji

Stranice