Natječaji

Poziv na dostavu ponuda za izradu kameno betonskih potpornih zidova i betonskog stubišta na plaži u Staroj Baški

21.01.2020.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za izradu kameno betonskih potpornih zidova i betonskog stubišta na plaži u Staroj Baški. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: POTPORNI ZID NA PLAŽI U STAROJ BAŠKI“
 

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

07.01.2020.

Objavljuje se Javni natječaj za zakup javnih površina. Prikupljaju se ponude za zakup javne površine na sljedećoj lokaciji: 
Na lokaciji "Pod gušternu uz dječje igralište - uz šetnicu", dio z.č. 9136/1, određuje se 1 (jedno) mjesto za postavu kioska za prodaju autohtonih proizvoda, suveniri iz kućne radinosti, unikatnog nakita te drugih proizvoda od lokalnog, regionalnog i nacionalnog značaja sa početnom godišnjom zakupninom od 45.000,00 kn.

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

13.12.2019.

Raspisuje se Javni natječaj za zakup javnih površina. Prikupljaju se ponude za zakup javne površine na sljedećoj lokaciji: Na lokaciji „Pod gušternu uz dječje igralište“, dio k.č. 9136/2 određuje se 1 (jedno) prodajno mjesto za postavu trampolina kvadratnog (do 100 m2), zračnih topova (do 18 m2), bungee trampolina (do 80 m2), 5 zabavnih aparata – hokej, žabice, fliperi i sl. i 1 (jedno) prodajno mjesto za postavljanje kioska za prodaju karata, grickalica i napitaka s početnom zakupninom od 65.000,00 kn.

Natječaji

Stranice