Natječaji

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat

23.11.2020.

Prodaje se nekretnina u vlasništvu Općine Punat: dio z.č. 4923, pašnjak površine 165 m2, upisane u zk.ul. 3204 k.o. Punat (predmet prodaje je površina od 12 m2 sukladno geodetskom situacijskom nacrtu ovlaštenog inženjera geodezije koji se nalazi u privitku ovog Natječaja i objavljen je na internetskoj stranici Općine Punat).
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Ponuda za kupnju nekretnina po natječaju – ne otvarati» na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat
 

Natječaji

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat

16.11.2020.

Prodaju se nekretnine u vlasništvu Općine Punat: dio z.č. 746/3, pašnjak površine 20113 m2, upisane u zk.ul. 383 k.o. Stara Baška (predmet prodaje je površina od 350 m2 sukladno geodetskom situacijskom nacrtu ovlaštenog inženjera geodezije koji se nalazi u privitku ovog Natječaja i objavljen je na internetskoj stranici Općine Punat) i ½ dijela  z.č. 2844, voćnjak površine 396 m2, upisana u zk.ul. 1803 k.o.

Natječaji

NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela

12.11.2020.

Zadnja promjena na stranici 12. studenog 2020. godine u 16:00 sati.

Objavljuje se Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Povjerenstvo za provedbu natječaja je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti 1 kandidat čija prijava je pravodobna, uredna i koja ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja, a koje će se održati: 17. studenog (utorak) 2020. godine s početkom u 10:00 sati u zgradi Općine Punat, Novi put 2, Punat.
Detalji Poziva - U PRILOGU:


 

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

05.11.2020.
NATJEČAJ - STIPENDIJE

Povjerenstvo za dodjelu stipendija nakon provedenog Javnog natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2020./2021. (KLASA:604-01/20-01/03, URBROJ:2142-02-03/8-20-1) objavljuje LISTU UČENIKA I STUDENATA KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE ZA DODJELU STIPENDIJE ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2020./2021. – u prilogu.

Natječaji

NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat

28.10.2020.

Raspisan je natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto "Referent - komunalni i prometni redar" na neodređeno vrijeme. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu - referent-komunalni i prometni redar“ na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Natječaji

Stranice