Natječaji

NATJEČAJ za osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Punat

19.05.2020.

se natječaj za osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Punat na lokaciji Punat, stara zgrada "Kvarnera" (dio z.č. 9099 k.o. Punat i dio z.č. 9136/1 k.o. Punat) radi izgradnje poslovne jednofunkcionalne građevine ugostiteljsko-turističke namjene- restorana. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: „NE OTVARATI – NATJEČAJ ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA“ na adresu: OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za osnivanje prava građenja, Novi put 2, 51521 Punat.

Natječaji

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat

25.04.2020.

Prodaju se nekretnine u vlasništvu Općine Punat: z.č. 8685/4, oranica površine 175 m2, upisana u zk.ul. 2785 (predmet prodaje je površina od 98m2 sukladno geodetskom situacijskom nacrtu ovlaštenog inženjera geodezije koji se nalazi u privitku ovog Natječaja i objavljen je na internetskoj stranici Općine Punat) i z.č. 8685/7, oranica površine 85 m2, upisana u zk.ul.

Natječaji

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat

18.04.2020.

Objavljuje se natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat. Prodaju se nekretnine u vlasništvu Općine Punat: ½ dijela z.č. 3696/179, voćnjak površine 196m2, upisana u zk.ul. 1825 k.o. Punat; z.č. 5087/3, pašnjak površine 672m2, upisana u zk.ul. 3204 k.o. Punat; z.č. 4917, pašnjak površine 263m2, upisana u zk.ul. 1271 k.o.

Natječaji

Stranice