Uprava

ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA

28.11.2017.

Na temelju čl. 32. stavka 1. točke 14. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 25/09, 35/09, 13/13, 19/13 - pročišćeni tekst) i čl. 25. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 25/09, 13/13, 8/15 i 16/17) Općinsko vijeće Općine Punat na 3. je sjednici, održanoj 11. srpnja 2017. godine, donijelo Rješenje o izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja.


Članovi Odbora su:

Uprava

Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Punat

04.10.2017.

Javnim uslugama sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ("Narodne novine" broj 41/2014 I 110/2015) smatraju se:
Distribucija električne energije;
Distribucija prirodnog plina;
Distribucija toplinske energije;
Elektroničke komunikacijske usluge;
Javna vodoopskrba i javna odvodnja;
Opskrba plinom u javnoj usluzi;
Obavljanje dimnjačarskih poslova;

Uprava

E- SERVISI ZA GRAĐANE

27.09.2017.

E- servisi za građane su korak dalje prema efikasnijoj upravi. Putem e-servisa u Općini Punat razvijamo interakciju s građanstvom te mu omogućavamo aktivno sudjelovanje pri donošenju odluka i akata od važnosti za život i rad zajednice putem:

Uprava

Savjet mladih

12.05.2015.

UPDATE: KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA SAVJETA MLADIH OPĆINE PUNAT, sazvana je za petak, 22. svibnja 2015. u Maloj sali Narodnog doma Punat, s početkom u 20,00 sati.


Na 16. sjednici Općinskog vijeća Općine Punat održanoj 28. travnja 2015., donesena je Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Punat.

Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na vrijeme od 3 godine.

Savjet mladih mora se konstituirati najkasnije u roku od 30 dana od dana objave Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Punat na službenoj web stranici
Općine Punat.

Odluka je objavljena 12. svibnja 2015. godine

Uprava

Stranice