Vijeće za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru Općine Punat

Vijeće za koncesijska odobrenja na području Općine Punat ima pet članova. Tri su člana predstavnici Općine Punat: Davor Pijaca iz Stare Baške, Elfrida Mahulja i Nataša Kleković,  jedan je član predstavnik PGŽ-e, Zlatan Marunić iz Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze, a 1 je član predstavnik Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture RH, Marino Ivošić, lučki kapetan LI Punat.

Članove Vijeća imenovalo je Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 15. rujnja 2017. godine. Odluka - u prilogu:

Zadnja izmjena na stranici 21. rujna 2017. u 08:21
 

 

Prilog: