Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme-POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Objavljuje se POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Oglas za prijam u službu referenta za računovodstvo i javne prihode, 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci zbog povećanog opsega poslova objavljen je na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenoj web stranici Općine Punat i oglasnim pločama Općine Punat dana 27. prosinca 2017.

Natječaji

OBAVIJEST O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETA

Zbog izvođenja radova u sklopu projekta „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“, u razdoblju od siječnja 2018. godine do veljače 2018. godine bit će otežano prometovanje dijelovima:

  • - Starobašćanske ulice (od križanja sa ulicom Buka do zadnje kuće prema plaži Punta de bij)
  • - Krčke ulice (od istočnog križanja sa ulicom Buka do križanja s Plavničkom ulicom)
  • - Kvarnerskom ulicom 

a za sav promet vozilima bit će zatvorene:

Obavijesti

Upisi u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2018./2019.

Objavljen je JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U I. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE!

Osvježeno 17. siječnja 2018. godine u 08:53

Obavijesti

PONOVLJENI NATJEČAJ za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme „Mesopusta 2018.“

Ponavlja se NATJEČAJ za pružanje ugostiteljskih usluga  za vrijeme „Mesopusta 2018.“ Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: „NE OTVARATI – ZA NATJEČAJ“ na adresu:  OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Novi put 2, 51521 Punat
 

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Objavljuje se Godišnji plan  raspisivanja javnog natječaja za financiranje programa i projekata  od općeg interesa za Općinu Punat te Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Natječaji

Obavijest o primjeni cjenika na državnim linijama od 01.01.2018.

Agencija za obalni linijski pomorski promet objavila je na svojoj službenoj web stranici plovidbene redove i cjenike na državnim linijama za 2018. godinu. Od 1. siječnja 2018. godine primjenjuju se cjenici koji su rezultat usklađenja cijena putnih karata s odredbom Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu iz 2016.

Obavijesti

III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat

Objavljuje se obavijest o JAVNOJ RASPRAVI o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat.  Javna rasprava provest će se u razdoblju od 19. veljače 2018. god do zaključno 26. veljače 2018. godine.

Javni uvid se može izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u zgradi Općine Punat (Narodni dom- Mala sala), Novi put 2, Punat,  svakim  radnim danom od 9,00 do 14,00 sati. Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni, grafički dio i sažetak Prijedloga PPUOP.
Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga PPUOP održat će se  dana 22. veljače 2018. godine (četvrtak) u zgradi Općine Punat (Narodni dom-Vela sala) s početkom u 18,00 sati.
Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog prostornog plana mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida ili dostaviti na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51 521 Punat, zaključno do 26. veljače 2018. godine.

Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat  je objavljena na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Zadnja izmjena na stranici 15. prosinca 2017. u 06:59

Prostorno planiranje

OBAVIJEST STANOVNICIMA PUNTA I STARE BAŠKE

Sukladno članku 42. stavak 2. Odluke o komunalnom redu Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 20/08, 25/09 i 6/13) vlasnici odnosno posjednici okućnica i zemljišta (vrt, voćnjak, neizgrađeno građevinsko zemljište i druga slična površina) uz javne površine dužni su brinuti o urednom i estetskom izgledu površina, u suprotnom, isto će učiniti Općina na teret obveznika.

Obavijesti

Stranice