Javna nabava male vrijednosti "Izgradnja pristupne prometnice s parkiralištem te uređenje priključaka uz objekte POS Punat - stambeni niz A i B - Prethodno savjetovanje

Općina Punat priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti „Izgradnja pristupne prometnice s parkiralištem te uređenje priključaka uz objekte POS Punat – stambeni niz A i B“. 
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Natječaji

Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat za radno mjesto referent-prometni i komunalni redar

 
U „Narodnim novinama“ broj 110/10 od 15. studenog 2017. godine objavljen je Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat za radno mjesto referent-prometni i komunalni redar (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca. 

Natječaji

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2018. GODINU

Temeljem čl. 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 85/15)  tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Planom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2017. godinu Općine Punat, pod točkom 6.

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADA PGŽ ZA 2017. GODINU

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Primorsko-goranske županije objavio je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije u 2017. godini. Prijedlozi za dodjelu nagrada s obrazloženjem dostavljaju se najkasnije do 15. siječnja 2018. godine, pisanim putem na adresu: PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Županijska skupština, Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja, Adamićeva 10, 51000 Rijeka s naznakom: "PRIJEDLOG ZA DODJELU NAGRADA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE U 2017.

Obavijesti

E-sjednice Općinskog vijeća Općine Punat

2017.

Objavljen je dnevni red 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat. Sjednica će se održati 17. studenog 2017. godine s početkom u 18:00 sati.
Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE


Građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba, vijećnici, članovi radnih tijela i ostale osobe koje nisu pozvane na sjednicu,  imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom:
- da svoj dolazak najave osobno, telefonom, telefaxom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice. Uz prijavu za sudjelovanje na sjednici, dostavlja se adresa i broj kućnog ili mobilnog telefona, a radi dostave obavijesti o mogućnosti sudjelovanja na sjednici;
- ukupan broj nazočnih građana i predstavnika fizičkih i pravnih osoba utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća ovisno o prostornim i tehničkim mogućnostima prostora u kojem se održava sjednica kao i o temama dnevnog reda, odnosno ovisno o tome koliko je prethodno na sjednicu pozvano drugih osoba koje su potrebne na sjednici;
- pravo prvenstva za sudjelovanje na sjednici utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja;
- osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici, o tome će biti obaviještene usmeno ili telefonski najkasnije 4 sata prije početka sjednice. 

NOVO !!! ZA PRIJAVU PRISUSTVOVANJA NA SJEDNICI ZAINTERESIRANI KORISTE OBRASCE ZAHTJEVA OBJAVLJENE OVDJE

Datum objave obavijesti za javnost 10. studenog 2017. godine u 12:20 sati
 

Općinsko vijeće

Jesenska akcija deratizacije i dezinsekcije na području Općine Punat

Iz "Dezinsekcije" d.o.o. Rijeka, obavještavaju stanovništvo da će dana 13. studenog 2017.  započeti s provedbom jesenske sustavne akcije deratizacije i dezinsekcija na području Općine Punat.  Akcija će se provoditi do 17. studenog 2017. godine. U slučaju lošeg vremena radovi će se odgoditi, a stanovništvo ćemo obavijestiti o novom terminu provođenja akcije.

Mole se vlasnici kućnih ljubimaca na pojačan oprez u danima provođenja akcije!
 

Obavijesti

Jeste li ispunili svoje obveze? Kazna za napuštanje životinja do 30 tisuća kuna; rok za kontrolu mikročipiranja pasa 30. 6. 2018.

26. listopada 2017. na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti životinja koji donosi mnoge pozitivne novosti, ali propisuje i rokove za pojedine odredbe, kao i veće kazne za neodgovorne građane. Stoga nastojimo upoznati stanovnike Općine Punat s novostima i obvezama.

Gotovo su udvostručene novčane kazne za osobe koje napuste životinju, kao i one koje ne zbrinjavaju mladunčad svojih kućnih ljubimaca, i sada iznose od 15 do 30 tisuća kuna. Odgovornost  je vlasnika osigurati prikladne uvjete za pse i omogućiti im slobodno kretanje.

Prilog: 
Novosti

E-sjednice za građane - korištenje

Sukladno čl. 10. točki 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ i u strojno čitljivom obliku objavljivati zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službene dokumente usvojene na tim sjednicama te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti na kojima se odlučuje o pravima i interesima korisnika.

Dokumenti

Stranice