OBAVIJEST O NOVOM STUDIJU - AGROTURIZAM

U nadolazećoj akademskoj godini 2018./2019. Veleučilište u Rijeci pokreće novi preddiplomski stručni studijski program Održivi agroturizam. Studijski program Održivi agroturizam deseti je preddiplomski trogodišnji stručni studij Veleučilišta u Rijeci, institucije koja već dvadeset godina uspješno obrazuje stručnjake različitih profila. Izvodit će se kao redoviti i izvanredni studij pri čemu se u prvoj godini njegova izvođenja planira upisati 45 studenata.

Prilog: 
Obavijesti

JAVNI NATJEČAJ za zakup javnih površina - terasa

Raspisan je JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA - TERASA. Pravo podnošenja ponuda imaju isključivo fizičke i pravne osobe registrirane za ugostiteljsku djelatnost koji ugostiteljsku djelatnost obavljaju u poslovnom objektu udaljenom najviše 10 metara od lokacije. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «NE OTVARATI- za natječaj javne površine», na adresu: OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Novi put 2, 51521 PUNAT.           
 

Natječaji

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

Na temelju članka 6. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18 i 12/18) i Odluke o lokacijama za zakup javnih površina (KLASA:080-02/18-01/02, URBROJ: 2142-02-02/1-18-19 od 2. svibnja 2018. godine) raspisuje se
PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za zakup javnih površina.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «NE OTVARATI- za natječaj javne površine» na adresu: OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Novi put 2, 51521 PUNAT
           
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osmi) dan od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju do 12,00 sati neovisno o načinu dostave, odnosno 29. lipnja 2018. godine. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 21. lipnja 2018. godine, a tekst natječaja na oglasnim pločama i Internet stranici Općine Punat.
Ponude koje pristignu 29. lipnja 2018. godine nakon 12,00 sati smatraju se zakašnjelima.

Tekst Ponovljenog javnog natječaja - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici: 20. lipnja 2018. u 14:42
 


 

Natječaji

TURISTIČKA AMBULANTA PUNAT - OBAVIJEST O RADU I RADNOM VREMENU

Turistička ambulanta u Puntu radit će u jednoj smjeni u razdoblju od 1. srpnja do 15. rujna 2018. godine i to prema sljedećem radnom vremenu:

  • - ponedjeljak 14:00 - 21:00
  • - utorak 07:00 - 13:00
  • - srijeda 14:00 - 21:00
  • - četvrtkom ambulanta NE RADI
  • - petak 14:00 - 20:00
  • - subota 10:00 - 17:00
  • - nedjelja 10:00 - 17:00

Ispričavamo se zbog ranije objavljene netočne informacije o datumu početka rada ambulante!
 

Obavijesti

CERTIFIKACIJOM PROIZVODA DO TRŽIŠTA

UPDATE 18. lipnja 2018.!
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za pozive „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ i „Inovacijski vaučeri za MPS-ove“, a cjelokupan sadržaj radionica dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta:
Sadržaj radionice podijeljen je na module prema nazivu Poziva:

Certifikacijom proizvoda do tržišta - video možete pogledati ovdje
Pitanja i odgovori - video možete pogledati ovdje

Inovacijski vaučeri za MPS-ove - video možete pogledati ovdje
Pitanja i odgovori - video možete pogledati ovdje

Na radionici su obrađene sve važne teme vezane uz Pozive od osnovnih informacija, uvjeta za prijavitelje, uvjeta za projekte, prihvatljivih aktivnosti i troškova, podnošenja projektnih prijedloga, postupka dodjele, ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i provedbe projekata.

Prilog: 
Obavijesti

JAVNI POZIV za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta - DJELOMIČNO PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA

Objavljen je ZAKLJUČAK o djelomičnom poništenju Javnog poziva za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta. Tekst Zaključka nalazi se U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici: 15. lipnja 2018. godine u 14:52 
 

Obavijesti

OBAVIJEST O SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O OTOCIMA

Ovim putem obavještavamo mještane Punta i Stare Baške da je na portalu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije 8. lipnja 2018. otvoren postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o otocima
Javno savjetovanje otvoreno je do 23. lipnja 2018., a svoje prijedloge i primjedbe možete uputiti putem poveznice savjetovanja.

Obavijesti

III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat - utvrđen konačni Prijedlog plana

NOVO!
Temeljem članka 105. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) i članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18),   općinski načelnik Općine Punat, donio je Zaključak o utvrđivanju konačnog Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat. Izvješće o provedenim javnoj i ponovljenoj javnoj raspravi te tekstualni i grafički dio Plana - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici: 7. lipnja 2018. u 09:50 sati.
 

Prostorno planiranje

GRADSKO OKO - APLIKACIJA ZA PRIJAVU KOMUNALNIH PROBLEMA

Poštovani mještani Punta i Stare Baške! Općina Punat u suradnji s tvrtkom Ri-Ing Net iz Rijeke pokreće aplikaciju "PUNAT-GRADSKO OKO" te vas poziva na aktivno korištenje iste. Do aplikacije na webu stižete putem prečaca u modulu "ISTAKNUTO" (lijevo na početnoj stranici punat.hr). Za korištenje aplikacije potrebno se registrirati, a potom potvrditi aktivaciju korisničkog računa.

Novosti

Stranice