JAVNI NATJEČAJ za podnošenje dopunskih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) - OBAVIJEST O IZVRŠENOM ODABIRU STANOVA

Obavještavaju se kandidati s Konačne liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje u Općini Punat da je dana 8. kolovoza 2018. godine izvršen odabir 5 stanova. Sukladno uputama APN-a pozvano je prvih deset kandidata s Konačne liste, nakon čega se odabir izvršio do rednog broja 6. te nije bilo potrebe za daljnjim pozivanjima kandidata. Kupci su upućeni na sklapanje predugovora s APN-om temeljem kojega su obvezni uplatiti učešće u roku od 30 dana od dana sklapanja predugovora.
Ukoliko netko od kupaca odustane, odnosno ne uplati učešće, bit će pozvan slijedeći kandidat s Konačne liste sukladno utvrđenom redoslijedu.

Zadnja izmjena na stranici: 17. kolovoza 2018. godine u 11:00 sati
 

Natječaji

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme - RANG LISTA KANDIDATA

Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto referenta za pisarnicu i pismohranu, na određeno vrijeme po okončanoj prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti objavljuje RANG LISTU KANDIDATA - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici 16. kolovoza 2018. godine u 08:15.
 

Natječaji

Na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva dostupna edukacija za pozive vrijedne ukupno 68 milijuna kuna

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je 27. srpnja 2018. godine informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za pozive „WWW vaučeri za MSP-ove“ i „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, a cjelokupan sadržaj radionica dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Novosti

PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSLOVE ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT

Raspisan je postupak prikupljanja ponuda za poslove održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Punat.Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, neposredno u pisarnicu Općine Punat ili preporučeno poštom na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat s naznakom: PONUDA -  „ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA„ – NE OTVARAJ,
i s naznačenom adresom ponuditelja. 
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 24. kolovoza 2018. godine do 12:00 sati.

Detalji - U PRILOGU:
 

Natječaji

53 milijuna kuna za poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća kroz informacijske i komunikacijske tehnologije

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.18.

Natječaji

OBAVIJEST O NOVOM STUDIJU - AGROTURIZAM

U nadolazećoj akademskoj godini 2018./2019. Veleučilište u Rijeci pokreće novi preddiplomski stručni studijski program Održivi agroturizam. Studijski program Održivi agroturizam deseti je preddiplomski trogodišnji stručni studij Veleučilišta u Rijeci, institucije koja već dvadeset godina uspješno obrazuje stručnjake različitih profila. Izvodit će se kao redoviti i izvanredni studij pri čemu se u prvoj godini njegova izvođenja planira upisati 45 studenata.

Prilog: 
Obavijesti

TURISTIČKA AMBULANTA PUNAT - OBAVIJEST O RADU I RADNOM VREMENU

Turistička ambulanta u Puntu radit će u jednoj smjeni u razdoblju od 1. srpnja do 15. rujna 2018. godine i to prema sljedećem radnom vremenu:

  • - ponedjeljak 14:00 - 21:00
  • - utorak 07:00 - 13:00
  • - srijeda 14:00 - 21:00
  • - četvrtkom ambulanta NE RADI
  • - petak 14:00 - 20:00
  • - subota 10:00 - 17:00
  • - nedjelja 10:00 - 17:00

Ispričavamo se zbog ranije objavljene netočne informacije o datumu početka rada ambulante!
 

Obavijesti

CERTIFIKACIJOM PROIZVODA DO TRŽIŠTA

UPDATE 18. lipnja 2018.!
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za pozive „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ i „Inovacijski vaučeri za MPS-ove“, a cjelokupan sadržaj radionica dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta:
Sadržaj radionice podijeljen je na module prema nazivu Poziva:

Certifikacijom proizvoda do tržišta - video možete pogledati ovdje
Pitanja i odgovori - video možete pogledati ovdje

Inovacijski vaučeri za MPS-ove - video možete pogledati ovdje
Pitanja i odgovori - video možete pogledati ovdje

Na radionici su obrađene sve važne teme vezane uz Pozive od osnovnih informacija, uvjeta za prijavitelje, uvjeta za projekte, prihvatljivih aktivnosti i troškova, podnošenja projektnih prijedloga, postupka dodjele, ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i provedbe projekata.

Prilog: 
Obavijesti

III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat - utvrđen konačni Prijedlog plana

NOVO!
Temeljem članka 105. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) i članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18),   općinski načelnik Općine Punat, donio je Zaključak o utvrđivanju konačnog Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat. Izvješće o provedenim javnoj i ponovljenoj javnoj raspravi te tekstualni i grafički dio Plana - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici: 7. lipnja 2018. u 09:50 sati.
 

Prostorno planiranje

Stranice