Upisi u drugi ciklus osposobljavanja za Junior Developere

U sklopu europskog projekta Bootcamp IT održava se program osposobljavanja za Junior Developere. Osposobljavanje je namijenjeno nezaposlenim osobama svih dobi i besplatno je. Traje tri mjeseca te uključuje suradnju polaznika s poslodavcima iz IT sektora.
Osposobljavanje se provodi u Rijeci.

Detalji - U PRILOGU:

Obavijesti

PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA 2018. GODINU

NOVO! Objavljuje se II. izmjena Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2018. godinu - Tablični dio Plana.
Zadnja promjena na stranici 10. prosinca 2018. godine u 07:48 sati.

Dokumenti

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2018./2019. - POTPISIVANJE UGOVORA

NOVO!
Mole svi učenici (za maloljetne njihovi roditelji/skrbinici) i studenti koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije da dođu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat potpisati ugovore, u sobu broj 3 kod službenice Lane Orlić, NAJKASNIJE DO 14.12.2018. 

Osvježeno 5. prosinca 2018. u 10:10 sati.
 

Natječaji

PODRUČNA ŠKOLA PUNAT ORGANIZIRA DAN OTVORENIH VRATA

Poštovani mještani općine Punat, O.Š. "Fran Krsto Frankopan" - PŠ Punat, organizira 10. prosinca 2018. godine (PONEDJELJAK) u 17:00 sati Dan otvorenih vrata. Roditelji učenika škole dobit će mjesečne informacije od razrednika, a ostali će učitelji novom školom i sportskom dvoranom provesti sve zainteresirane koji su bili spriječeni prisustvovati svečanom otvaranju rekonstruirane zgrade osnovne škole i novosagrađene sportske dvorane PŠ Punat.

Dobro došli!

Prilog: 
Obavijesti

NOVOSTI VEZANE UZ ISHOĐENJE AKATA GRADNJE KOJE IZDAJE JUO OPĆINE PUNAT

Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 20/2017) propisao je u čl. 81. st. 1. da : "U svrhu izrade glavnog projekta za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola javnopravno tijelo određeno posebnim propisom po zahtjevu investitora utvrđuje posebne uvjete u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom", a st. 3. istog članka:"Javnopravno tijelo dužno je na zahtjev investitora utvrditi posebne uvjete ili zahtjev za njihovo utvrđivanje rješenjem odbiti u roku od petnaest dana od dana primitka urednog zahtjeva."

Obavijesti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18) i članka 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18) jest tijelo koje donosi odluku o komunalnoj naknadi koja se plaća na području Općine Punat. Komunalna naknada je novčano javno davanje, a plaća se za održavanje komunalne infrastrukture. 

Zabilježba svojstva kulturnog dobra u k.o. Punat za veći broj nekretnina u naselju Punat

Poštovani vlasnici nekretnina na području Općine Punat – naselje Punat, zbog učestalih upita u vezi zabilježbe svojstva kulturnog dobra u k.o. Punat u Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog sudu u Rijeci-Stalna služba u Krku, obavještavamo vas da Općina Punat nije podnosila prijedloge za zabilježbu kulturnog dobra već je prijedlog za zabilježbu podnesen od strane Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, a temeljem članka 12.

Obavijesti

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 15. studenog 2018.  Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2“.
 

Obavijesti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog proračuna Općine Punat za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Temeljem čl. 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 85/15)  tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Planom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2018. godinu Općine Punat, pod točkom 9.

OBAVIJEST O RADOVIMA

Obavještavamo mještane Punta i Stare Baške da se na potezu od vodospreme do ulaza u "Kanajt" izvode radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže i transportnog voda. Radove izvodi GP "Krk", a rok dovršenja je 1. travnja 2019. godine.
Promet se u dijelu izvođenja radova regulira pomoću semafora.

Molimo za strpljenje i poštivanje prometne signalizacije!

Punat, 26. listopada 2018. u 14:44 sati.

Obavijesti

Stranice