JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA KROZ SUFINANCIRANJE RURALNOG RAZVOJA U POLJOPRIVREDI PGŽ U 2021. GODINI.

30.07.2021.

Obavještavamo vas da je Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, objavila Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije u 2021. godini, kojeg dostavljamo u privitku ove objave.
 
Predmet navedenog poziva su sljedeće mjere ruralnog razvoja:
1. Mjera 1.1.1. Podrška razvoju novih i malih poljoprivrednih gospodarstva
2. Mjera 1. 1.3 Razvoj i obnova stočnog fonda na području Gorskog kotara

Obavijesti

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

30.07.2021.

Dana 29. srpnja 2021. godine Općina Punat raspisala je Poziv na dostavu ponuda za izvođenje radova na rekonstrukciji mrtvačnice na groblju Sv. Blaž u Puntu i Poziv na dostavu ponuda za uređenje dječjeg igrališta odnosno nabavu i postavljanje dječjih igrala te potrebnih zemljanih i betonskih radova, koji su objavljeni na internetskim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na sljedećem linku: https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx
 

Obavijesti

PORTAL ZA MLADE

28.07.2021.

Portal za mlade je platforma Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Republike Hrvatske čiji je cilj informirati mlade o mogućnostima i inicijativama na europskoj i nacionalnoj razini, ali i o brojnim drugim temama i zanimljivostima. Portal je mjesto okupljanja mladih ljudi (15-30 godina), njihovih ideja, priča, fotografija, videa. Sav sadržaj pokriva sljedeća područja: obrazovanje, psihologiju, uključenost mladih u lokalnu zajednicu, kulturu, društveni život, poduzetništvo i slično.

Prilog: 
Novosti

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

27.07.2021.

Predmet nabave je nabava i doprema dopunskih nastavnih sredstava obveznih predmeta za redovnu osnovnoškolsku nastavu u školsku godinu 2021./2022. sukladno troškovniku.
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja.
Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

Natječaji

Općini Punat dodijeljene potpore za dva projekta vrijednosti 410.000 kuna

26.07.2021.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je 21. srpnja 2021. godine izdala Odluku o dodjeli sredstava za korisnike izabrane na 3. natječaju za Lokalne akcijske grupe (LAG)  za namjenu „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“.
Provedbu mjere provodi LAG Kvarnerski otoci kroz svoju razvojnu strategiju, a ukupan iznos dodijeljene potpore putem ovog natječaja iznosi 2.364.708,20 kuna za ukupno 8 odobrenih projekata.

Novosti

Nova Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera

26.07.2021.

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, članka 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, članka 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 23. srpnja 2021. godine, donio je 

Obavijesti

E-sjednice Općinskog vijeća Općine Punat

23.07.2021.
eSjednice za građane

2021.

Objavljeno 23. srpnja 2021. godine u 13:15 sati:
Objavljen je dnevni red 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat. Sjednica će se održati u petak, 30. srpnja 2021. godine s početkom u 20:00 sati. Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE

Građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba, vijećnici, članovi radnih tijela i ostale osobe koje nisu pozvane na sjednicu,  imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom:
- da svoj dolazak najave osobno, telefonom, telefaxom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice. Uz prijavu za sudjelovanje na sjednici, dostavlja se adresa i broj kućnog ili mobilnog telefona, a radi dostave obavijesti o mogućnosti sudjelovanja na sjednici;
- ukupan broj nazočnih građana i predstavnika fizičkih i pravnih osoba utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća ovisno o prostornim i tehničkim mogućnostima prostora u kojem se održava sjednica kao i o temama dnevnog reda, odnosno ovisno o tome koliko je prethodno na sjednicu pozvano drugih osoba koje su potrebne na sjednici;
- pravo prvenstva za sudjelovanje na sjednici utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja;
- osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici, o tome će biti obaviještene usmeno ili telefonski najkasnije 4 sata prije početka sjednice. 

ZA PRIJAVU PRISUSTVOVANJA NA SJEDNICI ZAINTERESIRANI KORISTE OBRASCE ZAHTJEVA OBJAVLJENE OVDJE


Općinsko vijeće

LJETNA ŠKOLA GLAGOLJICE

22.07.2021.

KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA KORNIĆ POZIVA SVE ZAINTERESIRANE DA SE PRIJAVE NA LJETNU ŠKOLU GLAGOLJICE U PUNTU!
 
Ljetna škola glagoljice održat će se od 12. do 16. kolovoza 2021. godine u Narodnom domu u Puntu. Na Ljetnoj školi glagoljice polaznici upoznaju kulturnu baštinu otoka Krka i nematerijalnu hrvatsku kulturnu baštinu. Polaznici su aktivno uključeni u rad škole učenjem slova i brojeva, pisanjem završnog rada, upoznavanjem s glagoljskom baštinom otoka Krka i značenjem Krka u pojavnosti glagoljice.

Obavijesti

Stranice