JAVNI POZIV NA PRIJAVU DJECE ZA UPIS U OSNOVNU ŠKOLU

Pozivaju se roditelji djece rođene od 1. travnja 2012. do 31. ožujka 2013. godine na obvezu prijave utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole. Prijave za upis djece održavat će se od 21. siječnja do 25. siječnja 2019. god. U Područnoj školi Punat, djecu se može prijaviti ponedjeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom u naznačenom razdoblju i to od 8:00 do 12:00 sati, osim utorkom kada se prijave primaju od 17:00 do 18:00 sati.

Obavijesti

NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto Voditelja Odsjeka za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto: VODITELJ/ICA ODSJEKA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE - (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2018./2019. - VAŽNA OBAVIJEST!

VAŽNA OBAVIJEST!!!
Svi učenici i studenti, koji to još nisu učinili, dužni su do kraja ovog mjeseca doći potpisati ugovore o stipendiranju kako bi im se moglo dalje isplaćivati stipendiju, jer se daljnja isplata neće moći izvršiti dok se ugovori ne potpišu.

Osvježeno 9. siječnja 2019. godine u 8:15 sati.
 

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Na temelju članka 6. stavka 1. točke 4. Pravilnika o financiranju programa,  projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Punat, („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/16 - u daljnjem tekstu: Pravilnik), raspisuje se JAVNI  NATJEČAJ za financiranje programa i  projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. 

Udruge

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE U 2018. GODINI

Na temelju članka 13. stavka 3. – 5. Odluke o javnim priznanjima Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 36/14), Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja objavio je 12. prosinca 2018. godine JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA

Obavijesti

Upisi u drugi ciklus osposobljavanja za Junior Developere

U sklopu europskog projekta Bootcamp IT održava se program osposobljavanja za Junior Developere. Osposobljavanje je namijenjeno nezaposlenim osobama svih dobi i besplatno je. Traje tri mjeseca te uključuje suradnju polaznika s poslodavcima iz IT sektora.
Osposobljavanje se provodi u Rijeci.

Detalji - U PRILOGU:

Obavijesti

NOVOSTI VEZANE UZ ISHOĐENJE AKATA GRADNJE KOJE IZDAJE JUO OPĆINE PUNAT

Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 20/2017) propisao je u čl. 81. st. 1. da : "U svrhu izrade glavnog projekta za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola javnopravno tijelo određeno posebnim propisom po zahtjevu investitora utvrđuje posebne uvjete u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom", a st. 3. istog članka:"Javnopravno tijelo dužno je na zahtjev investitora utvrditi posebne uvjete ili zahtjev za njihovo utvrđivanje rješenjem odbiti u roku od petnaest dana od dana primitka urednog zahtjeva."

Obavijesti

Stranice