VAŽNE INFORMACIJE VEZANO NA EPIDEMIJU KORONAVIRUSA U REPUBLICI HRVATSKOJ

27.03.2020.

NOVO! OBAVIJEST STANOVNICIMA OPĆINE PUNAT: 
Mještani s prebivalištem na području Općine Punat kojima je potrebna propusnica temeljem točke II. e (iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i ostalih potrepština) Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o zabrani napuštanja mjesta prebivališta od 23. ožujka 2020. godine, zahtjev mogu poslati e-mailom na adresu: opcina@punat.hr.
Zahtjev je potrebno predati 48 sati prije događaja za koji je propusnica potrebna, a iznimno 24 sata ranije te će se o zahtjevima rješavati redoslijedom njihova zaprimanja.

Podnositelj zahtjeva može propusnicu imati i u elektroničkom obliku, u primjerice pametnom telefonu, te je ona važeća uz predočenje osobnog dokumenta s fotografijom. Propusnica se izdaje na ime i prezime, s razlogom odobrenja i vremenom trajanja, ovjerena i potpisana od strane izdavatelja. Rok trajanja propusnice može biti jednodnevni, ili višednevni - ovisno o razlogu izdavanja.
Kako bi omogućili mještanima da pravovremeno dobiju svoju propusnicu, određeno je radno vrijeme svakim danom od ponedjeljka do petka od 09,00 do 12,00 sati, kontakt broj 051/854-140 na kojem je moguće dobiti sve potrebne informacije.


 

POSEBNA OBAVIJEST ZA STANOVNIŠTVO OTOKA KRKA - DNEVNE MIGRACIJE: Obzirom da prijedlog Koordinacije stožera civilne zaštite otoka Krka nije potvrđen od nadređenih stožera, nismo u mogućnosti objediniti otok Krk kao jedinstveno epidemiološko područje, odnosno kao prebivalište svih otočana, na kojem nije potrebno izdavati propusnice za napuštanje mjesta prebivališta/boravišta unutar otoka Krka. Stoga molimo sve stanovnike otoka Krka da za sve dnevne migracije unutar otoka, a izvan svog mjesta prebivališta ishode propusnice nadležnih tijela, ukoliko zadovoljavaju kriterije propisane Odlukom Sožera civilne zaštite RH.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

  • Stožeri civilne zaštite daju propusnice iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština te ih izdaju maksimalno restriktivno u doista nužnim slučajevima (nužnim slučajem smatra se i kupnja hrane i hranjenje životinja)
  •  
  • Pravne osobe koje izdaju propusnice trebaju izraditi procjenu nužno potrebnog osoblja i propusnice izdaju samo osobama koje su neophodno potrebne za obavljanje poslova i djelatnosti za funkcioniranje zajednice
  •  
  • Izabrani liječnici obiteljske medicine trebaju organizirati izdavanje propusnica, kad je to moguće temeljem medicinske dokumentacije, elektronskim putem ili drugim primjerenim putem bez socijalnog kontakta

Izdavanje propusnica treba organizirati elektronskim putem ili drugim primjernim putem bez socijalnog kontakta kad god je to moguće
 


 

NOVO! Općina Punat stavlja se na raspolaganje i poziva građane koji su na područje općine Punat stigli privremeno i borave u samoizolaciji da se obrate za pomoć u nabavi i dostavi nužnih lijekova ili potrepština, u slučaju da nisu u mogućnosti isto nabaviti po drugoj osnovi. VIŠE INFORMACIJA OVDJE


 

Kontakt telefoni za građane na koje se mogu upućivati pitanja u vezi funkcioniranja rada i života u novonastalim okolnostima za stanovništvo Općine Punat su:  051/854-140  radnim danima od 7,00-15,00 sati i/ili mobitel 095/5100960 svakog dana od 0,00-24,00 sata. Stanovnicima je i stalno na raspolaganju e-mail: opcina@punat.hr te KONTAKT FORMA ZA PITANJA GRAĐANA.


Poštovani korisnici stranice punat.hr, radi vaše pravodobne i točne informiranosti, trudimo se stalno osvježavati stranicu novim i za vas korisnim informacijama. Kako zbog, na žalost, sve neizvjesnije situacije s koronavirusom u Republici Hrvatskoj, vijesti ima sve više, na naslovnici će se prikazivati samo vijesti objavljene zadnjeg dana. Za pregled i čitanje starijih objava kliknite na naslov ili dolje desno na "Pročitaj više".


NOVO! VAŽNA OBAVIJEST U VEZI IZDAVANJA PROPUSNICA ZA OBITELJSKA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA (OPG) - OVDJE

Obavijesti

OBAVIJEST TVRTKE DIMO-PROMET (DIMNJAČAR) ZA STANOVNIŠTVO OPĆINE PUNAT

19.03.2020.

Novo! Usklađeno s mjerama u cilju zaštite zaraze i širenja koronavirusa u Republici Hrvatskoj: Kako bi ispoštivali mjere sprečavanja širenja korona virusa, a u želji da ne prekinemo poslovanje te vam ostanemo na usluzi, DIMO-PROMET uvodi novi režim rada. Narudžbe se primaju isključivo telefonskim pozivima ili elektronskim putem na dimopromet@gmail.com  ili dimopromet@dimopromet.hr. Do daljnjeg nije dozvoljen ulazak u prostorije "DIMO-PROMET" d.o.o.. Isporuke, odnosno dimnjačarske usluge najavljuje se min 1 dan unaprijed, a obavlja se u roku 24 h od Vašeg tlefonskog kontakta.
Ovisno o razvoju događaja, tj. novih vladinih restrikcijskih mjera obavijestiti ćemo vas o promjenama u poslovanju naše firme.


Obavijesti

SPORTAŠ GODINE OTOKA KRKA - JAVNI POZIV

16.03.2020.

Općina Dobrinj domaćin je dodjele nagrada i priznanja za SPORTAŠA GODINE OTOKA KRKA ZA 2019. GODINU. Objavljuje se Javni poziv za prikupljanje pisanih prijedloga za izbor sportaša godine otoka Krka za 2019. godinu s priležećim obrascima objavljen na web stranicama Općine Dobrinj 12. ožujka 2020. godine. Obavijest o objavi Javnog poziva objavljena je u Novom listu, 12. ožujka 2020. godine.

Obavijesti

IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PUNAT

16.03.2020.

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 5. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br.  3/17) i članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 8/18 i 10/19 i 03/20 ), načelnik Općine Punat, dana 12. ožujka 2020. godine donosi ODLUKU o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Punat.
Odluka - U PRILOGU:

Prostorno planiranje

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE

05.03.2020.

Objavljuje se Odluka o programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva. Tekst Odluke  - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici: 5. ožujka 2020. godine u 14:10 sati objavom odluke.
 

Natječaji

Urbanistički plan uređenja UPU 6 – građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b

04.03.2020.

Objavljuje se Odluka općinskog načelnika da za Urbanistički plan uređenja (UPU-6)  - građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
Zadnja izmjena na stranici 9. ožujka 2020. godine, objavom Odluke.

Tekst Odluke - U PRILOGU:
 

Prostorno planiranje

U OPĆINI PUNAT OBILJEŽAVAMO SVJETSKI DAN KASTRACIJE

21.02.2020.

Svake godine posljednjeg utorka u veljači obilježava se Svjetski dan kastracije pasa i mačaka u više od 70 zemalja svijeta s ciljem poticanja sprječavanja nastajanja neželjenih životinja te promicanja drugih prednosti ovog rutinskog veterinarskog zahvata. U obilježavanje se ove godine uključila i Općina Punat te je s Veterinarskom stanicom Rijeka, Ambulantom Krk dogovoreno sufinanciranje kastracije mačaka u vlasništvu stanovnika Općine Punat.

Novosti

II. Izmjene i dopune UPU3 – građevinsko područje naselja N1 – Centralno naselje Punat

13.02.2020.

Općinsko vijeće Općine Punat donijelo je na 26. sjednici održanoj 11. veljače 2020. godine Odluku o donošenju II. izmjena i dopuna UPU 3 - građevinskog područja naselja N1 - Centralnog naselja Punat.

Zadnja izmjena na stranici 28. veljače 2020. godine objavom tekstualnog i grafičkog dijela UPU 3.
 

Prostorno planiranje

Na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva dostupna edukacija za poziv vrijedan 770 milijuna kuna

05.02.2020.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je u siječnju 2020. godine informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za poziv „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II Referentni broj: KK.01.2.1.02.“, a cjelokupan sadržaj radionice dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Novosti

Stranice