NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto Voditelja Odsjeka za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto: VODITELJ/ICA ODSJEKA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE - (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Natječaji

E- savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu odluke o komunalnom doprinosu

Odredbom članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Odluku o komunalnom doprinosu kojom se određuju zone u jedinici lokalne samouprave za plaćanje komunalnom doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojednimim zonama, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa te opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto: KOMUNALNI REDAR - (1 izvršitelj/izvršiteljica) za obavljanje vježbeničkog staža na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci. 

Natječaji

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA ZA DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA I SMJEŠTAJA U TURIZMU

Odredbom članka 57. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16 i 106/18) propisano je da je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave obvezno donijeti odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, a koje ne mogu biti manje od 150,00 kn niti veće od 1.500,00 kn. Prijelaznim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak propisana je obveza donošenja odluke o visini paušalnog poreza do 31. siječnja 2019.

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2018./2019. - VAŽNA OBAVIJEST!

VAŽNA OBAVIJEST!!!
Svi učenici i studenti, koji to još nisu učinili, dužni su do kraja ovog mjeseca doći potpisati ugovore o stipendiranju kako bi im se moglo dalje isplaćivati stipendiju, jer se daljnja isplata neće moći izvršiti dok se ugovori ne potpišu.

Osvježeno 9. siječnja 2019. godine u 8:15 sati.
 

Natječaji

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama u odnosu na važeću Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (“Službene novine Primorsko- goranske županije” broj 40/11) želi se potaknuti još veći razvoj savjesti građana za brigu i zaštitu životinja.

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Na temelju članka 6. stavka 1. točke 4. Pravilnika o financiranju programa,  projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Punat, („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/16 - u daljnjem tekstu: Pravilnik), raspisuje se JAVNI  NATJEČAJ za financiranje programa i  projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. 

Udruge

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE U 2018. GODINI

Na temelju članka 13. stavka 3. – 5. Odluke o javnim priznanjima Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 36/14), Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja objavio je 12. prosinca 2018. godine JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA

Obavijesti

Stranice