NATJEČAJ za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme „Mesopusta 2018.“

Općinski načelnik Općine Punat raspisao je NATJEČAJ za pružanje ugostiteljskih usluga  za vrijeme „Mesopusta 2018.“ Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: „NE OTVARATI – ZA NATJEČAJ“ na adresu:  OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Novi put 2, 51521 Punat. 

Natječaji

Badnjak va Puntu

Pozivamo vas da popratite bogati program tradicionalnog Badnjaka va Puntu. Program započinje već ujutro u 8:00 sati potezanjem komoštar, a nastavlja se u blagdanskom raspoloženju bogatom događanjima: mali Božićni sajam, biciklijada, programom KUD-a Punat, postavljanje bora pod morem, zabavni program uz živu glazbu te zdravicom načelnika u 21:00 sat. Program završava uprizorenjem živih jaslica ispred župne crkve u 22:30 sati.
Provedite Badnjak u druženju i dobrom raspoloženju i neka to bude najbolji uvod u radostan Božić ove godine!

Program manifestacije - u prilogu:

Prilog: 
Obavijesti

SNALAŽENJE NA WEB STRANICI OPĆINE PUNAT

Službenik za informiranje Općine Punat provodi kratku anketu među građanima ispitujući nivo poznavanja prava sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Anketa je u tijeku I do nje se dolazi putem poveznice: ANKETA
Već u prvih par ispunjenih anketa zapažen je odgovor anketiranih građana u smislu teškog snalaženja na web stranici Općine Punat www.punat.hr

Dokumenti

Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat za radno mjesto referent-prometni i komunalni redar

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI:
Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto referent-prometni i komunalni redar, na neodređeno vrijeme objavljuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

Natječaji

JAVNI POZIV nositeljima stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena ŽC 5125; D102 Punat-Stara Baška u k.o. Stara Baška

Županijska uprava za ceste, obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena županijska cesta ŽC 5125 : D102 - Punat - Stara Baška u k.o. Stara Baška, o započinjanju postupka evidentiranja u katastarski operat i zemljišne knjige.

Obavijesti

Predstavljamo vam: Sklonište za nezbrinute životinje Lič

Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti životinja započelo je novo razdoblje odnosa prema životinjama u Republici Hrvatskoj. Naglasak je na humanosti kao i na odgovornom vlasništvu. O nezbrinutim životinjama iz naše Županije, s našeg Otoka i iz naše Općine brine Sklonište za nezbrinute životinje Lič. Sklonište se nalazi na adresi Banovina 1D u Liču kraj Fužina u Gorskom kotaru.

Obavijesti

Pravo na pristup informacijama - Anketa za građane

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13, 85/15) službenik za informiranje:
-obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinaĉnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,
-unapređuje naĉin obrade, razvrstavanja, ĉuvanja i objavljivanja informacija koje su sadrţane u sluţbenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
-osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom. 

Novosti

Stranice