U OPĆINI PUNAT OBILJEŽAVAMO SVJETSKI DAN KASTRACIJE

21.02.2020.

Svake godine posljednjeg utorka u veljači obilježava se Svjetski dan kastracije pasa i mačaka u više od 70 zemalja svijeta s ciljem poticanja sprječavanja nastajanja neželjenih životinja te promicanja drugih prednosti ovog rutinskog veterinarskog zahvata. U obilježavanje se ove godine uključila i Općina Punat te je s Veterinarskom stanicom Rijeka, Ambulantom Krk dogovoreno sufinanciranje kastracije mačaka u vlasništvu stanovnika Općine Punat.

Novosti

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme - Referent/ica prometni i komunalni redar - POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

21.02.2020.

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto referent- prometni i komunalni redar, na određeno vrijeme objavilo je Oglas za prijam u službu referenta- prometni i komunalni redar, 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci zbog povećanog opsega poslova objavljen je na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenoj web stranici Općine Punat i oglasnim pločama Općine Punat dana 11. veljače 2020. godine. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti 2 kandidata čije prijave su pravodobne, uredne i koje ispunjavaju sve formalne uvjete iz oglasa, a koje će se održati: 
26.2. (srijeda) 2020. godine s početkom u 10:00 sati u zgradi Općine Punat, Novi put 2, Punat.
 
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Tekst Poziva - U PRILOGU

Zadnja izmjena na stranici: 21. veljače 2020. godine u 7:10 sati.

Natječaji

IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PUNAT

19.02.2020.

Općinsko vijeće Općine Punat, na svojoj je 26. sjednici održanoj 11. veljače 2020. godine donijelo Odluku o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat. Sukladno čl. 88. Zakona o prostornom uređenju i gradnji  objavljuje se Obavijest o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat.
Obavijest - U PRILOGU: 

Prostorno planiranje

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA IZGRADNJU OBORINSKE ODVODNJE U ULICAMA KRALJA ZVONIMIRA I PUNTARSKIH MORNARA U PUNTU

18.02.2020.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za izgradnju oborinske odvodnje u ulicama Kralja Zvonimira i Puntarskih mornara u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: OBORINSKA KRALJA ZVONIMIRA I PUNTARSKIH MORNARA“
 

Natječaji

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA IZGRADNJU OBORINSKE ODVODNJE U ULICI BUKA U PUNTU

18.02.2020.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za izgradnju oborinske odvodnje u Ulici Buka u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: OBORINSKA BUKA“
 

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

18.02.2020.

Na temelju članka 6. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/19) i Odluke o lokacijama za zakup javnih površina (KLASA:080-02/19-01/1, URBROJ: 2142-02-02/1-19-10 od 8. svibnja 2019. godine, KLASA:080-02/19-01/1, URBROJ:2142-02-02/1-19-15 od 19. lipnja 2019. godine i KLASA:080-02/19-01/1, URBROJ: 2142-02-02/1-19-39 od 10. prosinca 2019. godine) raspisuje se JAVNI NATJEČAJ za zakup javnih površina. Prikupljaju se ponude za zakup javne površine na lokaciji "Pod gušternu uz dječje igralište - uz šetnicu", dio z.č.

Natječaji

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna UPU3 – građevinsko područje naselja N1 – Centralno naselje Punat

13.02.2020.

Općinsko vijeće Općine Punat donijelo je na 26. sjednici održanoj 11. veljače 2020. godine Odluku o donošenju II. izmjena i dopuna UPU 3 - građevinskog područja naselja N1 - Centralnog naselja Punat.
Kartografija OVDJE

Zadnja izmjena na stranici: 13. veljače 2020. 
 

Prostorno planiranje

Anketa putovanja stanovnika Republike Hrvatske

07.02.2020.

U okviru projekta "Ažuriranje i dorada Nacionalnog prometnog modela (NPM) Republike Hrvatske", Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji s tvrtkom Ernst & Young Savjetovanje d.o.o., provodi kratku anketu o prometnim navikama građana Republike Hrvatske. Svrha provođenja ankete je prikupljanje prometnih podataka o putovanjima građana RH koji će se iskoristiti za ažuriranje postojećeg NPM-a.

Obavijesti

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - NERAZVRSTANE CESTE

05.02.2020.

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za ​obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta (u dijelu koji se odnosi na izvanredno održavanje) i održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima na području Općine Punat u 2020. i 2021. godini. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja.

Natječaji

Na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva dostupna edukacija za poziv vrijedan 770 milijuna kuna

05.02.2020.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je u siječnju 2020. godine informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za poziv „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II Referentni broj: KK.01.2.1.02.“, a cjelokupan sadržaj radionice dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Novosti

Stranice