Novosti

JAVNI POZIV NA PRIJAVU DJECE ZA UPIS U OSNOVNU ŠKOLU

Pozivaju se roditelji djece rođene od 1. travnja 2012. do 31. ožujka 2013. godine na obvezu prijave utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole. Prijave za upis djece održavat će se od 21. siječnja do 25. siječnja 2019. god. U Područnoj školi Punat, djecu se može prijaviti ponedjeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom u naznačenom razdoblju i to od 8:00 do 12:00 sati, osim utorkom kada se prijave primaju od 17:00 do 18:00 sati.

Obavijesti

NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto Voditelja Odsjeka za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto: VODITELJ/ICA ODSJEKA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE - (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Natječaji

NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto: KOMUNALNI REDAR - (1 izvršitelj/izvršiteljica) za obavljanje vježbeničkog staža na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci. 

Natječaji

JAVNI POZIV za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta

Prikupljaju se ponude za zakup rezerviranih parkirališnih mjesta na sljedećim lokacijama:
 
1. Na rezerviranom parkiralištu broj 10. „Ulica Obala, kod Brodogradilišta“ 3 (tri) rezervirana parkirališna mjesta,
2. Na rezerviranom parkiralištu broj 11. „križanje Ulice Prgon i Ulice Drena“ 1 (jedno) rezervirano parkirališno mjesto.

Natječaji

Stranice