Novosti

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - NABAVA KLUPA ZA JAVNE POVRŠINE

26.05.2022.

Predmet nabave je nabava klupa za javne površine, količina: 10 komada.
 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

„PONUDA: NABAVA KLUPA ZA JAVNU POVRŠINU“
 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE:

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - PRUŽANJE USLUGA STALNOG PRISTUPA INTERNETU PO OPTIČKOJ INFRASTRUKTURI

26.05.2022.

Predmet nabave je pružanje usluga stalnog pristupa internetu po optičkoj infrastrukturi.

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja.

 

Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

"PONUDA: USLUGA STALNOG PRISTUPA INTERNETU PO OPTIČKOJ INFRASTRUKTURI“

 

Natječaji

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VJEŽBENIKA U JUO OPĆINE PUNAT

25.05.2022.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje
 
Natječaj za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat
 

na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO I NAPLATU PRIHODA (1 izvršitelj/izvršiteljica), za obavljanje vježbeničkog staža na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.
 

Natječaji

NATJEČAJ ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA - NARODNI DOM 03. lipnja 2022. godine

23.05.2022.

Na temelju članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) općinski načelnik raspisuje
 
Natječaj  za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja koncerta
 
Prikupljaju se ponude za pružanje ugostiteljskih usluga u prostoru „Narodnog doma“ u Puntu, Novi put 2, za vrijeme koncerta Šajete koji će se održati dana 3. lipnja 2022. godine.
 
Početna naknada za pružanje usluga iznosi 750,00 kuna.

Natječaji

NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

21.05.2022.

Na temelju članka 3. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/16, 18/19 i 34/19) općinski načelnik donosi
 

Odluku o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora u Puntu
 

Poslovni prostor nalazi se u prizemlju zgrade u ulici Pod topol 2, daje se u zakup na 5 godina i moguće ga je razgledati u razdoblju od 23. svibnja do 27. svibnja 2022. godine uz prethodnu najavu na broj telefona 051/855-691.

Natječaji

Anketni upitnik za potrebe projekta CLINEMI Krk-Cres-Lošinj - Održiva mobilnost i transport

18.05.2022.

Tim za provedbu projekta CLINEMI Krk-Cres-Lošinj izrađuje plan razvoja održive mobilnosti i transporta te želi utvrditi potencijal i interes za nabavkom učinkovitijih vozila i punjača, koji će omogućiti ekološki prihvatljiv promet i utjecati na smanjenje emisija CO2.
Molimo Vas da  pomognete u prikupljanju podataka tako da ispunite anketni upitnik kojem pristupate OVDJE (vrijeme potrebno za ispunjavanje: 3 minute)

Obavijesti

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU JUO OPĆINE PUNAT

18.05.2022.

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat donosi
         

                     Odluku o poništenju Natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat 
 

Obavijesti

Stranice