Novosti

OBAVIJEST O KRETANJU PROCESIJE ZA BLAGDAN TIJELOVA U PUNTU

07.06.2023.

Iz župe Presvetog Trojstva Punat dobili smo obavijest o održavanju procesije za blagdan Tijelova (08. lipnja) u Puntu.
Procesija se predviđa u trajanju od 11:00 do 12:00 sati, a kretat će se slijedećim ulicama: Župna crkva, Novi put, Kralja Zvonimira (suprotno od kretanja prometa), Placa, Stara placa i Put Sv. Trojice.
Mole se sudionici u prometu da za vrijeme procesije izbjegavaju prometovati ulicama kojima se procesija kreće.

Obavijesti

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - IZRADA PROCJENE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA S IZRADOM PROCJEMBENIH ELABORATA

07.06.2023.

Predmet nabave je usluga ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina za izradu procjene tržišne vrijednosti nekretnina s izradom procjembenih elaborata.

CPV oznaka: 71319000-7 Usluge vještačenja.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

Natječaji

TEČAJ PRIPREME TRUDNICA ZA POROD I RODITELJSKU FUNKCIJU

02.06.2023.

Novi ciklus online tečaja za trudnice počinje u ponedjeljak 05. lipnja 2023. godine u 17:30 sati te će se održati putem aplikacije Skype.
 

Za prijave i  informacije javite se na broj mobitela: 099/251-8262 ili putem e-maila na adresu: tecaj.trudnice.krk@domzdravlja-pgz.hr
 

Raspored predavanja nalazi se u prilogu.

Obavijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I TERASA

02.06.2023.

Zadnja izmjena: 02.lipnja 2023. godine objavom Odluke o izboru najbolje ponude - u prilogu.
 

Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 10/19 i 9/21) i Odluke o lokacijama za zakup javnih površina KLASA: 081-01/22-01/01, URBROJ: 2170-31-02/1-22-8 i Odluke i izmjeni i dopuni Odluke KLASA:081-01/22-01/1, URBROJ:2170-31-02/1-23-28 raspisuje se
 

Javni natječaj za zakup javnih površina i terasa
 

Natječaji

Natječaj za prijam u službu u JUO Općine Punat - REFERENT – PROMETNI I KOMUNALNI REDAR

31.05.2023.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje

NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto:
 

REFERENT – PROMETNI I KOMUNALNI REDAR - (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.
 

Natječaji

Stranice