JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

07.01.2020.
Natječaji

Objavljuje se Javni natječaj za zakup javnih površina. Prikupljaju se ponude za zakup javne površine na sljedećoj lokaciji: 
Na lokaciji "Pod gušternu uz dječje igralište - uz šetnicu", dio z.č. 9136/1, određuje se 1 (jedno) mjesto za postavu kioska za prodaju autohtonih proizvoda, suveniri iz kućne radinosti, unikatnog nakita te drugih proizvoda od lokalnog, regionalnog i nacionalnog značaja sa početnom godišnjom zakupninom od 45.000,00 kn.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «NE OTVARATI- za natječaj javne površine» na adresu: OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Novi put 2, 51521 PUNAT           
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osmi) dan od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju do 12,00 sati neovisno o načinu dostave, odnosno 17. siječnja 2020. godine. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 8. siječnja 2020. godine, a tekst natječaja na oglasnim pločama i Internet stranici Općine Punat. Ponude koje pristignu 17. siječnja 2020. godine nakon 12,00 sati smatraju se zakašnjelima.

Tekst javnog natječaja - U PRILOGU