Poziv na dostavu ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

09.06.2020.
Natječaji

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima na području Općine Punat u 2020. i 2021. godini.  Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:  OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA“
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 23. lipnja 2020. godine do 12:00 sati. 
Naručitelj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu.

Tekst poziva s ponudbenim listom i troškovnik - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici: 10. srpnja 2020. godine u 07:00 sati objavom Odluke o poništenju provedenog postupka.