Natječaj za dodjelu stipendije za poslijediplomski studij za akademsku godinu 2020./2021.

10.07.2020.
Natječaji

Objavljuje se Lista studenta koji ispunjava uvjete za dodjelu stipendije za akademsku godinu 2020./2021.
Lista - U PRILOGU:

 


Raspisan je Natječaj za dodjelu stipendije za poslijediplomski studij za akademsku godinu 2020./2021. godinu. Prijava se dostavlja u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte preporučenom pošiljkom s naznakom: „Natječaj za dodjelu stipendija za poslijediplomski studij – NE OTVARATI“ na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat. Krajnji rok za dostavu prijava je 6. srpnja 2020. godine do 15:00 sati neovisno o načinu dostave. Prijave koje pristignu 6. srpnja 2020. godine nakon 15:00 sati, bez obzira na način dostave, smatraju se zakašnjelima.
Tekst natječaja i obrazac prijave - U PRILOGU: