NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat - za radno mjesto referenta prometni i komunalni redar

15.06.2021.
Natječaji

Objavljen je Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat za radno mjesto referenta prometni i komunalni redar (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
“NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu“
 na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 45/21 od dana 28. travnja 2021. godine.

Detalji natječaja i obavijest o provedbi - U PRILOGU: