JAVNI POZIV za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta

10.01.2022.
Natječaji

Objavljuje se JAVNI POZIV za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta

Prikupljaju se ponude za zakup rezerviranih parkirališnih mjesta na sljedećoj lokaciji:
 
 - NASELJE PUNAT

1. Na rezerviranom parkiralištu broj 2: „Naselje Punat, kod starog dječjeg vrtića“ utvrđuje se 1 (jedno) rezervirano parkirališno mjesto broj 4.
2. Na rezerviranom parkiralištu broj 4: „Naselje Punat, Ulica 17. Travnja iza kućnih brojeva 10, 14 i 22“ utvrđuje se 1 (jedno) rezervirano parkirališno mjesto broj 3.

3. Na rezerviranom parkiralištu broj 9: „Trg Placa“ utvrđuju se 2 (dva) rezervirana parkirališna mjesta broj 2 i 10. 
 

 - NASELJE STARA BAŠKA

1. Na rezerviranom parkiralištu broj 5: „Naselje Stara Baška, kod Crkve“ utvrđuje se 7 (sedam) rezerviranih parkirališnih mjesta broj 1, 5, 7, 8, 9, 10 i 12.
2. Na rezerviranom parkiralištu broj 6: „Naselje Stara Baška, kod škole“ utvrđuju se 4 (četiri) rezervirana parkirališna mjesta broj 1, 2, 5 i 6.

 

Prijave na Poziv s traženom dokumentacijom navedenom u točki V. ovog Javnog poziva  dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom pošiljkom s naznakom:
 
„Javni poziv za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta – ne otvarati“
na adresu:
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat
 
Prijave se podnose najkasnije do 30. prosinca 2021. godine do 15:00 sati bez obzira na način dostave.

Izbor ponuda obavit će se javnim otvaranjem ponuda dana 3. siječnja 2022. godine u 12:30 sati u Maloj sali Narodnog doma u Puntu.
Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat ili na telefon 051/855-689.

Zadnja izmjena na web stranici 10. siječnja 2022. godine objavom LISTE PODNOSITELJA PRIJAVA KOJI ISPUNJAVAJU TRAŽENE UVJETE ZA DODJELU REZERVIRANOG PARKIRALIŠNOG MJESTA