POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - PRUŽANJE USLUGA STALNOG PRISTUPA INTERNETU PO OPTIČKOJ INFRASTRUKTURI

26.05.2022.
Natječaji

Predmet nabave je pružanje usluga stalnog pristupa internetu po optičkoj infrastrukturi.

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja.

 

Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

"PONUDA: USLUGA STALNOG PRISTUPA INTERNETU PO OPTIČKOJ INFRASTRUKTURI“

 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE:

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije do 23. svibnja 2022.godine (ponedjeljak), do 12:00 sati.
 

Odluka o odabiru ponude ili poništenju dostavlja se bez odgode svakom ponuditelju putem elektroničke pošte (e-mailom), objavom na internetskim stranicama, putem poštanskih usluga ili na drugi dokaziv način.

Posljednja izmjena na stranici 26. svibnja 2022. godine objavom Odluke o odabiru - U PRILOGU.