NATJEČAJ ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA - NARODNI DOM 03. lipnja 2022. godine

23.05.2022.
Natječaji

Na temelju članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) općinski načelnik raspisuje
 
Natječaj  za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja koncerta
 
Prikupljaju se ponude za pružanje ugostiteljskih usluga u prostoru „Narodnog doma“ u Puntu, Novi put 2, za vrijeme koncerta Šajete koji će se održati dana 3. lipnja 2022. godine.
 
Početna naknada za pružanje usluga iznosi 750,00 kuna.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom:
 

„NE OTVARATI – ZA NATJEČAJ NARODNI DOM“
 
na adresu:
OPĆINA PUNAT
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
Novi put 2
51521 Punat

 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a rok za dostavu ponuda je 5 dana od dana objave natječaja na službenoj web stranici Općine Punat (www.punat.hr) i na oglasnim pločama do 13:00 sati neovisno o načinu dostave. Natječaj će se objaviti dana 23. svibnja 2022. godine.
 
Ponude koje pristignu 27. svibnja 2022. godine nakon 13,00 sati bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.

Izbor ponuda obavit će javnim otvaranjem ponuda dana 27. svibnja 2022. godine u 13:30 sati.