DODJELA FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA

24.03.2023.
Obavijesti

Općina Punat, OIB: 59398328383, na temelju članka 26. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/16) donosi
 

Odluku o programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva
 

Na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2023. godini, Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata u postupku ocjenjivanja prijavljenih programa i projekata utvrdilo je prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za prijavljene programe i projekte prema prioritetnim područjima.

Uzimajući u obzir sve činjenice i prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata, financijska sredstva odobravaju se programima i projektima kako slijedi - u prilogu.