JAVNI POZIV ZA DODJELU REZERVIRANIH PARKIRALIŠNIH MJESTA

22.05.2023.
Natječaji

Zadnja izmjena: 23.06.2023. godine u 11:35 sati
Objava Odluke o dodjeli u zakup rezerviranih parkirališnih mjesta - u prilogu.
 

Na temelju članka 9. Odluke o parkirališnim površinama i načinu parkiranja na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 21/20 i 11/21) i Odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima (KLASA:081-01/23-01/1, URBROJ: 2170-31-02/1-23-1 od 22. svibnja 2023. godine) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, raspisuje

Javni poziv za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta
 

Prikupljaju se ponude za zakup rezerviranih parkirališnih mjesta na sljedećoj lokaciji:
 

 
NASELJE PUNAT

- Na rezerviranom parkiralištu broj 1. „Kod starog kina“ : 12 (dvanaest) rezerviranih parkirališnih mjesta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. 
 

- Na rezerviranom parkiralištu broj 2: „Naselje Punat, kod starog dječjeg vrtića“: 3 (tri) rezervirana parkirališna mjesta broj 1., 2. i 3.
Za rezervirano parkirališno mjesto broj 1. sklopljen je ugovor o zakupu na određeno vrijeme do 19. srpnja 2023. godine te je u neposrednom posjedu parkirališnog mjesta temeljem tog ugovora postojeći zakupac.

Za rezervirano parkirališno mjesto broj 2. sklopljen je ugovor o zakupu na određeno vrijeme do 1. kolovoza 2023. godine te je u neposrednom posjedu parkirališnog mjesta temeljem tog ugovora postojeći zakupac.
 

 
- Na rezerviranom parkiralištu broj 3. „naselje Punat, Ulica 17. travnja“ iza kućnih brojeva 26., 28., 30. i 32.: 1 (jedno) rezervirano parkirališno mjesto broj 3.

Za rezervirano parkirališno mjesto broj 3. sklopljen je ugovor o zakupu na određeno vrijeme do 30. srpnja 2023. godine te je u neposrednom posjedu parkirališnog mjesta temeljem tog ugovora postojeći zakupac. 
 

- Na rezerviranom parkiralištu broj 4: „Naselje Punat, Ulica 17. Travnja iza kućnih brojeva 10, 14 i 22“: 2 (dva) rezervirana parkirališna mjesta broj 2. i 3.

Za rezervirano parkirališno mjesto broj 2. sklopljen je ugovor o zakupu na određeno vrijeme do 19. srpnja 2023. godine te je u neposrednom posjedu parkirališnog mjesta temeljem tog ugovora postojeći zakupac. 
 

- Na rezerviranom parkiralištu broj 7. „uz zgradu Narodnog doma, u Ulici Novi put i Ulici I.G. Kovačića“: 1 (jedno) rezervirano parkirališno mjesto broj 2.

Za rezervirano parkirališno mjesto broj 2. sklopljen je ugovor o zakupu na određeno vrijeme do 24. srpnja 2023. godine te je u neposrednom posjedu parkirališnog mjesta temeljem tog ugovora postojeći zakupac. 
 

- Na rezerviranom parkiralištu broj 8. „naselje Punat, nasuprot zvonika i crkve Presvetog trojstva“: 1 (jedno) rezervirano parkirališno mjesto 1.

Za rezervirano parkirališno mjesto broj 1. sklopljen je ugovor o zakupu na određeno vrijeme do 31. srpnja 2023. godine te je u neposrednom posjedu parkirališnog mjesta temeljem tog ugovora postojeći zakupac. 
 

- Na rezerviranom parkiralištu broj 9: „Trg Placa“: 8 (osam) rezerviranih parkirališnih mjesta broj 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8.

Za sva rezervirana parkirališna mjesta sklopljen je ugovor o zakupu na određeno vrijeme do 23. listopada 2023. godine te je u neposrednom posjedu parkirališnog mjesta temeljem tog ugovora postojeći zakupac. 
 

- Na rezerviranom parkiralištu broj 12. „ Ulica 17. travnja, kod Brodogradilišta“: 2 (dva) rezervirana parkirališna mjesta 1. i 2. 
 

NASELJE STARA BAŠKA
 

- Na rezerviranom parkiralištu broj 5: „Naselje Stara Baška, kod Crkve“: 5 (pet) rezerviranih parkirališnih mjesta broj 2., 3., 6., 10. i 12.

Za rezervirano parkirališno mjesto broj 2. sklopljen je ugovor o zakupu na određeno vrijeme do 23. srpnja 2023. godine te je u neposrednom posjedu parkirališnog mjesta temeljem tog ugovora postojeći zakupac.Za rezervirano parkirališno mjesto broj 3. sklopljen je ugovor o zakupu na određeno vrijeme do 19. srpnja 2023. godine te je u neposrednom posjedu parkirališnog mjesta temeljem tog ugovora postojeći zakupac.
Za rezervirano parkirališno mjesto broj 6. sklopljen je ugovor o zakupu na određeno vrijeme do 13. srpnja 2023. godine te je u neposrednom posjedu parkirališnog mjesta temeljem tog ugovora postojeći zakupac.
 
- Na rezerviranom parkiralištu broj 6: „Naselje Stara Baška, kod škole“: 3 (tri) rezervirana parkirališna mjesta broj 2., 3. i 5.
Za rezervirano parkirališno mjesto broj 3. sklopljen je ugovor o zakupu na određeno vrijeme do 19. srpnja 2023. godine te je u neposrednom posjedu parkirališnog mjesta temeljem tog ugovora postojeći zakupac.

Obavijest o raspisanom javnom pozivu i tekst javnog poziva sa skicom rezerviranih parkirališta objavljuje se na službenim web stranicama Općine Punat, a tekst javnog poziva na oglasnoj ploči Općine Punat.
Prijave na Poziv s traženom dokumentacijom navedenom u točki V. ovog Javnog poziva  dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom pošiljkom s naznakom:
 
„Javni poziv za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta – ne otvarati“
na adresu:
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat
 
Prijave se podnose najkasnije do 2. lipnja 2023. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Općina Punat ima pravo odustati od zakupa u svako doba prije potpisivanja ugovora o zakupu.
Izbor ponuda obavit će se javnim otvaranjem ponuda dana 2. lipnja 2023. godine u 13:00 sati u Maloj sali Narodnog doma u Puntu.
Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat ili na telefon 051/855-689.