PREZENTACIJA RADA AED DEFIBRILATORA

16.06.2023.
Obavijesti

Pozivamo Vas da sudjelujte u prezentaciji rada AED defibrillatora LIFEPAK CR2. Ista će se održati u Puntu  na plaži  Punta de bij (pored oglasne ploče Plave zastave) u ponedjeljak, 19. lipnja 2023. godine u 10:00 sati. 
 

Javno dostupni AED defibrilatori od iznimne su važnosti budući da znatno olakšavaju pristup reanimaciji i spašavanju života.

 

AED- ( automatski eksterni defibrilator, u Hrvatskoj se koristi i naziv AVD) je maleni, prijenosni uređaj, jednostavne primjene, sa zadaćom isporuke električne struje osobama koji imaju srčani zastoj uslijed poremećaja ritma (ventrikularna fibrilacija ili ventrikularna tahikardija bez prisutnog pulsa). Korisniku daje glasovne i tekstualne upute na hrvatskom ili engleskom jeziku, prema najnovijim smjernicama osnovnih postupaka održavanja života.  Uređaj sa 100% sigurnošću vrši analizu ritma i preporučuje ili ne preporučuje defibrilaciju, te korisnika vodi kroz cijeli postupak oživljavanja.