POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Izvođenje radova na postavljanju nove prometne signalizacije i izvedba uzdignutog pješačkog prijelaza

20.09.2023.
Natječaji

Predmet nabave je izvođenje radova na postavljanju nove prometne signalizacije i izvedba uzdignutog pješačkog prijelaza na nerazvrstanoj cesti planske oznake GMU1- ulica I.G.Kovačića sukladno Troškovniku i Prometnom projektu Povećanje sigurnosti prometa na dijelu ulice Ivana Gorana Kovačića u mjestu Punat, broj PR-137/23 izrađenog od GPZ d.d., Đure Šporera 8, 51 000 Rijeka.

CPV oznaka: 45233150-5 Radovi na izgradnji uspornika.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

„PONUDA: Izvođenje radova na postavljanju nove prometne signalizacije i izvedba uzdignutog pješačkog prijelaza na nerazvrstanoj cesti planske oznake GMU1- ulica I.G.Kovačića “
 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE:
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije do 25. rujna 2023.godine (ponedjeljak), do 12:00 sati.