Natječaj za prijam u službu u JUO Općine Punat - VIŠI REFERENT - PROMETNI I KOMUNALNI REDAR, za obavljanje vježbeničkog staža

22.09.2023.
Natječaji

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19)  pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje
 
NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto

VIŠI REFERENT – PROMETNI I KOMUNALNI REDAR - (1 izvršitelj/izvršiteljica), za obavljanje vježbeničkog staža na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.
 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
 

“NE OTVARAJ – natječaj za prijam vježbenika u službu“

 na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat,
 

osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 109/23 od 22. rujna 2023. godine. Cjeloviti tekst Natječaja i obrazac Privole - U PRILOGU