E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Proračuna Općine Punat za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu - Savjetovanje je zatvoreno

05.10.2023.

               Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 

Proračun jedinice lokalne samouprave jest akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za jednu godinu u skladu sa zakonom i odlukom donesenom na temelju zakona, a donosi ga njezino predstavničko tijelo.
 

               U prilogu Vam donosimo Prijedlog Proračuna Općine Punat za 2024. godinu s projekcijama za razdoblje 2025. - 2026. godine, Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2024. godini i Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Punat za 2024. godinu te Vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u E-savjetovanju.

Za sve dodatne upite možete se obratiti pisanim putem na e-mail adresu opcina@punat.hr ili poštom na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat.
 

 
Savjetovanje ostaje otvorenim do 04. studenog 2023. godine.