BESPLATAN PREGLED MADEŽA - POPUNJENI TERMINI

09.05.2023.

Obavijest ažurirana 11.05.2023. godine:
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije obavještava da su svi termini za besplatni pregled madeža u Krku 16. i 23.5.2023. popunjeni, a novi termini predviđeni su na jesen. O točnom terminu i naručivanju bit ćete obavješteni na vrijeme.
 

Gradsko društvo Crvenog križa Krk u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ-a , provodi BESPLATAN pregled madeža.

Obavijesti

PREDAVANJE “PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE”

05.05.2023.

Udruga žena operiranih dojki “Nada” Rijeka u suradnji s Općinom Punat poziva Vas na predavanje “Prevencija i rano otkrivanje raka dojke” koje će se održati u Maloj sali Narodnog doma u Puntu u ponedjeljak 15. svibnja 2023. godine s početkom u 17:00 sati.
 
Na predavanju ćete imati priliku saznati pregršt korisnih informacija, savjeta i načina kako se može prevenirati i na vrijeme otkriti rak dojke, koji je najčešći zloćudni uzrok smrti u većini zemalja svijeta.
 

Obavijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I TERASA

04.05.2023.

Zadnja izmjena na stranici 04.05.2023. u 14:25 objavom Odluka o izboru najpovoljnije ponude

Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 10/19 i 9/21) i Odluke o lokacijama za zakup javnih površina KLASA: 081-01/22-01/01, URBROJ: 2170-31-02/1-22-8 i Odluke i izmjeni i dopuni Odluke KLASA:081-01/22-01/1, URBROJ:2170-31-02/1-23-28 raspisuje se

 

Javni natječaj za zakup javnih površina i terasa
 

Natječaji

OBAVIJEST O OBJAVI JAVNOG POZIVA PODUZETNICIMA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI IZ „PROGRAMA MJERA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA PGŽ ZA RAZDOBLJE 2022. – 2025.“ U 2023. GODINI

02.05.2023.

Obavještavamo vas da je Primorsko goranska županija, Upravni odjel za poduzetništvo turizam i ruralni  razvoj dana 27. travnja 2023. godine  objavio  Javni poziv poduzetnicima  za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa mjera za razvoj poduzetništva Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2025.“ u 2023. Rok zaprimanja prijava je 30 dana od objave tj do 29. svibnja 2023. (zadnji dan za zaprimanja prijava je ponedjeljak 29. svibnja 2023.)  
 

Obavijesti

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

02.05.2023.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, KLASA: 022-03/23-04/114, URBROJ: 50301-21/32-23-2, od 30. ožujka 2023. godine,
raspisani su izbori za članove vijeća nacionalnih manjina koji će se održati u nedjelju 7. svibnja 2023. godine.

Prijedlozi lista kandidata moraju prispjeti Općinskom izbornom povjerenstvu do 15. travnja 2023. godine do 24.00 sati.
 

Obavijesti

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI OU 50 ULICA RAPSKA

28.04.2023.

Predmet nabave je izvođenje radova na izgradnji OU50 Ulica Rapska sukladno troškovniku (Prilog 2).
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

„PONUDA: IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI OU50 ULICA RAPSKA“
 

Natječaji

RADIONICA ZA SPORTAŠE - ZAJEDNO U KARIJERI

27.04.2023.

Streličarski klub Maura kal i Karijerni centar za sportaše Hrvatskog olimpijskog odbora pozivaju vas u petak, 5. svibnja 2023. u 17 sati u Gradsku vijećnicu, Trg J.Jelačića 2, Krk na radionicu
 
ZAJEDNO U KARIJERI
 
 
Radionica je namijenjena mladim sportašima (viši razredi osnovne škole, srednjoškolcima i studentima), trenerima, roditeljima i ostalim sportskim sudionicima.
 

Obavijesti

Stranice