E-SAVJETOVANJE sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Punat za razdoblje 2017. - 2022. godine

Temeljem čl. 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 93/13 i 73/17) Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za razdoblje od šest godina.  Sukladno čl. 11.

OBAVIJEST O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETA

Zbog izvođenja radova u sklopu projekta „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“, u razdoblju od siječnja 2018. godine do veljače 2018. godine bit će otežano prometovanje dijelovima:

  • - Starobašćanske ulice (od križanja sa ulicom Buka do zadnje kuće prema plaži Punta de bij)
  • - Krčke ulice (od istočnog križanja sa ulicom Buka do križanja s Plavničkom ulicom)
  • - Kvarnerskom ulicom 

a za sav promet vozilima bit će zatvorene:

Obavijesti

III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat

Objavljuje se obavijest o JAVNOJ RASPRAVI o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat.  Javna rasprava provest će se u razdoblju od 19. veljače 2018. god do zaključno 26. veljače 2018. godine.

Javni uvid se može izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u zgradi Općine Punat (Narodni dom- Mala sala), Novi put 2, Punat,  svakim  radnim danom od 9,00 do 14,00 sati. Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni, grafički dio i sažetak Prijedloga PPUOP.
Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga PPUOP održat će se  dana 22. veljače 2018. godine (četvrtak) u zgradi Općine Punat (Narodni dom-Vela sala) s početkom u 18,00 sati.
Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog prostornog plana mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida ili dostaviti na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51 521 Punat, zaključno do 26. veljače 2018. godine.

Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat  je objavljena na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Zadnja izmjena na stranici 15. prosinca 2017. u 06:59

Prostorno planiranje

SNALAŽENJE NA WEB STRANICI OPĆINE PUNAT

Službenik za informiranje Općine Punat provodi kratku anketu među građanima ispitujući nivo poznavanja prava sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Anketa je u tijeku I do nje se dolazi putem poveznice: ANKETA
Već u prvih par ispunjenih anketa zapažen je odgovor anketiranih građana u smislu teškog snalaženja na web stranici Općine Punat www.punat.hr

Dokumenti

Predstavljamo vam: Sklonište za nezbrinute životinje Lič

Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti životinja započelo je novo razdoblje odnosa prema životinjama u Republici Hrvatskoj. Naglasak je na humanosti kao i na odgovornom vlasništvu. O nezbrinutim životinjama iz naše Županije, s našeg Otoka i iz naše Općine brine Sklonište za nezbrinute životinje Lič. Sklonište se nalazi na adresi Banovina 1D u Liču kraj Fužina u Gorskom kotaru.

Obavijesti

Pravo na pristup informacijama - Anketa za građane

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13, 85/15) službenik za informiranje:
-obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinaĉnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,
-unapređuje naĉin obrade, razvrstavanja, ĉuvanja i objavljivanja informacija koje su sadrţane u sluţbenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
-osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom. 

Novosti

Jeste li ispunili svoje obveze? Kazna za napuštanje životinja do 30 tisuća kuna; rok za kontrolu mikročipiranja pasa 30. 6. 2018.

26. listopada 2017. na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti životinja koji donosi mnoge pozitivne novosti, ali propisuje i rokove za pojedine odredbe, kao i veće kazne za neodgovorne građane. Stoga nastojimo upoznati stanovnike Općine Punat s novostima i obvezama.

Gotovo su udvostručene novčane kazne za osobe koje napuste životinju, kao i one koje ne zbrinjavaju mladunčad svojih kućnih ljubimaca, i sada iznose od 15 do 30 tisuća kuna. Odgovornost  je vlasnika osigurati prikladne uvjete za pse i omogućiti im slobodno kretanje.

Prilog: 
Novosti

E-sjednice za građane - korištenje

Sukladno čl. 10. točki 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ i u strojno čitljivom obliku objavljivati zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službene dokumente usvojene na tim sjednicama te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti na kojima se odlučuje o pravima i interesima korisnika.

Dokumenti

Stranice