E-sjednice za građane - korištenje

Sukladno čl. 10. točki 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ i u strojno čitljivom obliku objavljivati zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službene dokumente usvojene na tim sjednicama te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti na kojima se odlučuje o pravima i interesima korisnika.

Dokumenti

LISTA REDA PRVENSTVA ZA KUPNJU STANOVA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE

* OSVJEŽENO 30. KOLOVOZA 2017. 

Sukladno članku 23. stavak 3. Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje („Službene novine Primorsko goranske županije“, broj 32/10 i 26/15) općinski načelnik donosi KONAČNU LISTU REDA PRVENSTVA ZA KUPNJU STANOVA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE.
Konačna lista objavljuje se na internetu u skladu s Mišljenjem radne skupine za zaštitu podataka iz čl. 29. 02/2016 o objavljivanju osobnih podataka u svrhe transparentnosti u javnom sektoru, usvojenom 8. lipnja 2016. godine.

Obavijesti

SAVJETOVANJE POTROŠAČA

Drugo savjetovanje potrošača u suradnji s Udrugom Potrošački centar, održat će se 16. studenog 2017. godine (ČETVRTAK) u Maloj sali Narodnog doma u Puntu s početkom u 16:00 sati.
Cilj je ovog savjetovanja, informirati širu javnost o aktualnostima u području elektroničkih komunikacija i pomoći potrošačima u ostvarivanju njihovih prava.
Teme savjetovanja potražite u PRILOGU:

Zadnja izmjena 14. studenog 2017. u 08:50 sati.
 

Obavijesti

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat

Objavljuje se natječaj za prodaju z.č. 1183/2, voćnjak površine 158 m² (u naravi 161 m2) zk.ul. 5831 i z.č. 1184/1, voćnjak površine 205 m2 (u naravi 267 m2) zk.ul. 4433 obje k.o. Punat.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom:«Ponuda za kupnju nekretnine po natječaju – ne otvarati» na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat.

Natječaji

Stranice