POZIV NA DOSTAVU PONUDA - RADOVI NA UREĐENJU OBJEKTA NA ADRESI I.G. KOVAČIĆA 81

20.11.2023.

Predmet nabave je izvođenje radova na uređenju objekta na adresi I.G. Kovačića 81 sukladno Troškovniku.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

Natječaji

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - SANACIJA ŠTETE NA ZGRADI NARODNOG DOMA

20.11.2023.

Predmet nabave je izvođenje radova na sanaciji štete nastale uslijed elementarne nepogode (potresa) na zgradi Narodnog doma sukladno Troškovniku.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

Natječaji

Najava NPOO Poziva - Vaučeri za digitalizaciju

17.11.2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.  najavilo je objavu 5 poziva za digitalne vaučere namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Svrha je ovog Poziva doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.
 

Obavijesti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o postavi urbane opreme na području Općine Punat

17.11.2023.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.
 

PREDAVANJE “KAKO NAJEFIKASNIJE USPORITI PROCES STARENJA”

15.11.2023.

Pozivamo vas na predavanje naziva “Kako najefikasnije usporiti proces starenja” koje će se održati u Narodnom domu u Puntu u četvrtak 23. studenog 2023. godine s početkom u 18 sati. Predavanje će održati dr.Ivo Belan, liječnik koji živi u Zagrebu i angažiran je na području zdravstvene edukacije putem pisanja u medijima i popularnih predavanja. Znanost o starenju otkrila je u zadnjih desetak godina više znanstvenih činjenica nego u zadnjih pet stoljeća. Upravo ta nova saznanja prezentirat će dr. Belan na ovom predavanju.

Obavijesti

NASTAVAK RADOVA U STAROBAŠĆANOSKOJ I VINOGRADSKOJ ULICI

15.11.2023.

Nastavljaju se radovi u Starobašćanskoj i Vinogradskoj ulici.
Ponikve Krk izvode kućne priključke vodovoda i kanalizacije.
Radove sanacije raskrižja Vinogradske i Starobašćanske ulice izvodi Županijska uprava za ceste.
Završno će se izvesti asfaltiranje nogostupa i novi  asfalt na prometnici.
Promet na navedenoj dionici regulira se pomoću semafora stoga molimo sve vozače za strpljenje i poštivanje prometne signalizacije.
 

Obavijesti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat

14.11.2023.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.
 

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o komunalnom redu

14.11.2023.

  Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 
 

JAVNI POZIV – BOŽIĆNICE ZA UMIROVLJENIKE

09.11.2023.

Objavljen je Javni poziv za podnošenje prijave u svrhu ostvarivanja prava na božićnicu za umirovljenike i osobe starije od 65 godina.
 
UMIROVLJENICI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA BOŽIĆNICU 2022. GODINE DOSTAVLJAJU SAMO ISPUNJENI OBRAZAC I ISPUNJENI UPITNIK O POTREBAMA STARIJIH MJEŠTANA
 

Obavijesti

Stranice