NOVO! SUSTAV BIKE SHARING - IZNAJMLJIVANJE E-BICIKALA U PUNTU

04.05.2020.

Poštovani ljubitelji bicikliranja, dobra je vijest da je od danas u Puntu u funkciji sustav "Bike Sharing - iznajmljivanje e-bicikala". E-bicikli za iznajmljivanje nalaze se na lokaciji "Pod gušternu". Sve detalje o načinu iznajmljivanja, cijeni i aplikaciji potražite na stranici Ponikve Eko otok Krk - OVDJE
Želimo vam ugodnu vožnju!

Obavijesti

VAŽNE INFORMACIJE VEZANO NA EPIDEMIJU KORONAVIRUSA U REPUBLICI HRVATSKOJ

29.04.2020.

U vezi s popuštanjem dijela mjera usmjerenih na sprječavanje mogućnosti zaraze koronavirusom, od Stožera CZ Primorsko-goranske županije zaprimljena je obavijest sljedećeg sadržaja: Kako dio objekata nije bio u funkciji kroz duže razdoblje postoji potencijalni rizik pojavnosti Legionella u vodovodnim sustavima takvih objekata. Posebno se to odnosi na javne ustanove poput škola, vrtića, bolničkih odjela koji nisu bili u funkciji, sportskih i rekreacijskih objekata, turističkih objekata i drugo.
Stagnacijom vode u vodovodnim sustavima stvaraju se idealni uvjeti za razvoj Legionella, a time i rizik za pojavu legionarske bolesti. 
Stoga se ističe da je potrebno provesti preventivne postupke suzbijanja legionarske bolesti u objektima koji se privremeno nisu koristili, a što minimalno uključuje ispuštanje vode na svim izljevnim mjestima u toplom i hladnom krugu u trajanju najmanje 20 minuta (slavine, tuševi, vodokotlići i slično) za vrijeme dok objekti nisu u funkciji, a sve kako bi se onemogućila stagnacija vode u cijevima, te na taj način smanjio rizik od pojavnosti Legionelle.


Obavijesti

ORDINACIJA DR. MIRO BUŠLJETA - UPUTE ZA NARUDŽBU LIJEKOVA TELEFONOM

09.04.2020.

Obavještavaju se pacijenti dr. Mira Bušljete da svoje lijekove mogu naručiti pozivom na telefonski broj: 051/441-071. Nakon uspostave poziva, slijedite uputu govornog automata te nakon zvučnog signala RAZGOVJETNO izgovorite svoje IME I PREZIME, DATUM I GODINU ROĐENJA i TOČAN NAZIV LIJEKA kojega naručujete.
Lijekove naručene na ovaj način možete podići sljedećeg radnog dana u ljekarni.

Obavijesti

PRIRUČNIK ZA INTERPRETACIJU BAŠTINE

07.04.2020.

Vrijeme je i za poneku lijepu objavu na našim stranicama. Objavljen je PRIRUČNIK ZA INTERPRETACIJU BAŠTINE. Ovaj vrijedan priručnik je zajedničko djelo slovenskih i hrvatskih interpretatora. Financijski iza njega stoji program Intereg Slovenija-Hrvatska, a temelji se na projektu Zaštita i valorizacija baštine te razvoj održivog turizma u prekograničnom krškom krajoliku Krasn’Krš.

Dokumenti

POVJERLJIVA OSOBA ZA UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI

02.04.2020.

Na temelju čl. 17. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ("Narodne novine" broj 17/19), čl. 4. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe KLASA: 080-02/19-01/1; URBROJ: 2142-02-02/1-19-41 od 27. prosinca 2019. godine i čl. 45. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 8/18, 10/19 i 3/20) općinski načelnik Općine Punat Rješenjem KLASA: 041-01/20-01/04; URBROJ: 2142-02-02/1-20-3 od 1. travnja 2020.

Odluke

OBAVIJEST TVRTKE DIMO-PROMET (DIMNJAČAR) ZA STANOVNIŠTVO OPĆINE PUNAT

19.03.2020.

Novo! Usklađeno s mjerama u cilju zaštite zaraze i širenja koronavirusa u Republici Hrvatskoj: Kako bi ispoštivali mjere sprečavanja širenja korona virusa, a u želji da ne prekinemo poslovanje te vam ostanemo na usluzi, DIMO-PROMET uvodi novi režim rada. Narudžbe se primaju isključivo telefonskim pozivima ili elektronskim putem na dimopromet@gmail.com  ili dimopromet@dimopromet.hr. Do daljnjeg nije dozvoljen ulazak u prostorije "DIMO-PROMET" d.o.o.. Isporuke, odnosno dimnjačarske usluge najavljuje se min 1 dan unaprijed, a obavlja se u roku 24 h od Vašeg tlefonskog kontakta.
Ovisno o razvoju događaja, tj. novih vladinih restrikcijskih mjera obavijestiti ćemo vas o promjenama u poslovanju naše firme.


Obavijesti

IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PUNAT

16.03.2020.

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 5. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br.  3/17) i članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 8/18 i 10/19 i 03/20 ), načelnik Općine Punat, dana 12. ožujka 2020. godine donosi ODLUKU o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Punat.
Odluka - U PRILOGU:

Prostorno planiranje

Urbanistički plan uređenja UPU 6 – građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b

04.03.2020.

Objavljuje se Odluka općinskog načelnika da za Urbanistički plan uređenja (UPU-6)  - građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
Zadnja izmjena na stranici 9. ožujka 2020. godine, objavom Odluke.

Tekst Odluke - U PRILOGU:
 

Prostorno planiranje

PRORAČUN ZA GRAĐANE

03.02.2020.

Poštovani mještani Punta i Stare Baške,  za vas objavljujemo, sada već po ustaljenoj dobroj praksi, brošuru "PRORAČUN U MALOM"
Proračun u malom sažetak je Proračuna Općine Punat koji je pripremljen kako bi mještanima prikazao osnovne informacije o prihodima i rashodima, odnosno gdje će se i na koji način trošiti novac Općine Punat u 2020. godini.

Brošura je dostupna OVDJE

Dokumenti

Stranice