Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Punat - Info

28.06.2021.

U Narodnom domu u Puntu u petak 25. lipnja 2021. godine u 20 sati održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Punat.
Sjednicu je otvorila pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, a nakon izbora Mandatnog povjerenstva, novoizabrani općinski vijećnici položili su svečanu prisegu.
Formiran je Odbor za izbor i imenovanje, a vijećnici su zatim izabrali predsjednika Općinskog vijeća Gorana Gržančića te potpredsjednika Marinka Žica.
Izabrani vijećnici Općinskog vijeća Općine Punat su:

Obavijesti

PRIMOPREDAJA DUŽNOSTI

16.06.2021.

Dana 07.06.2021. godine izvršena je primopredaja vlasti između Marinka Žica koji je mandat općinskog načelnika Općine Punat obnašao u razdoblju od 01.06.2017. godine  do 06.06.2021. godine i Daniela Strčića koji je na dužnost općinskog načelnika Općine Punat stupio 07.06.2021. godine.
U prilogu je sva dokumentacija dostavljena tijekom primopredaje.

Lokalni izbori 2021

NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat - za radno mjesto referenta prometni i komunalni redar

15.06.2021.

Objavljen je Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat za radno mjesto referenta prometni i komunalni redar (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
“NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu“
 na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Natječaji

Stranice