OBAVIJEST BIRAČIMA

15.04.2024.

Birački odbor omogućit će glasovanje biraču koji zbog teže bolesti, nemoći ili s obzirom na postojanje tjelesnog oštećenja nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto radi glasovanja (jer je bolestan kod kuće, osoba s tjelesnom manom, nepokretna osoba i sl.), ako birač o tome obavijesti nadležno izborno povjerenstvo najranije tri dana prije dana održavanja izbora ili birački odbor najkasnije do 12,00 sati na dan održavanja izbora.
 

Izbori za zastupnike za Hrvatski sabor 2024

Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u Redoviti program i Posebni 5,5-satni program za djecu s težim teškoćama u razvoju za pedagošku 2024./2025. s početkom od 02.09.2024.

26.03.2024.

Upisi djece rane i predškolske dobi u predškolsku ustanovu Grad Krk, Dječji vrtić ”Katarina Frankopan” vrše se za sljedeće programe i objekte:
 

1.  Redoviti program za djecu od jedne do tri godine života u:

Dječji vrtić u sjedištu u Krku i područnim vrtićima: Područni vrtić Omišalj, Područni vrtić Njivice, Područni vrtić Malinska, Područni vrtić Milohnići i Područni vrtić Baška.
 

2. Redoviti program za djecu od tri godine života do polaska u školu u:

Obavijesti

JAVNI POZIV za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor za 2024. godinu

25.03.2024.

Na temelju članka 49. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17,114/22 i 114/23) i članka 4. Odluke o porezima Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 38/20 i 29/21)
Općina Punat Jedinstveni upravni odjel priopćava svim fizičkim i pravnim osobama koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Punat, da su obvezni do 31. ožujka 2024. godine, radi utvrđivanja poreza na kuću za odmor za 2024. godinu, dostaviti
 
PRIJAVU PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR ZA 2024. GODINU
 

Obavijesti

Stranice