OTVORENI PODACI - DIMNJAČARSKE USLUGE NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT

Sadržaj: OTVORENI PODACI - DIMNJAČARSKE USLUGE NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT informira vas o cijenama dimnjačarskih usluga na području Općine Punat te općim uvjetima obavljanja dimnjačarskih poslova koje na području Općine Punat obavlja koncesionar TD "Dimopromet" d.o.o. Zagreb, Hrastin prilaz 2.

Zadnja izmjena na stranici 19. veljače 2019. godine.

Dokumenti

E-svjetovanje - prethodno savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave „Uređenje dijela faze A1 Centralnog trga u Puntu“

Općina Punat priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti „Uređenje dijela faze A1 Centralnog trga u Puntu“.
 
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj provodi analizu tržišta i prethodno savjetovanje u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE PUNAT ZA 2018.GODINU

Sukladno čl. 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine" broj  3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici objavljuju godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana njihove predaje.

Financijski izvještaji za 2018. godinu - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici 15. veljače 2019. godine u 08:50 sati.

Dokumenti

NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto Voditelja Odsjeka za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje - PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje, na neodređeno vrijeme objavljuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. 
U “Narodnim novinama” broj 6/19 od dana 18. siječnja 2019. godine objavljen je natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca, voditelj/ice Odsjeka za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat.
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti 1 kandidat čija prijava je pravodobna, uredna i koja ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja, a koje će se održati: 15.2. (petak) 2019. godine s početkom u 10:00 sati u zgradi Općine Punat, Novi put 2, Punat.

DETALJI POZIVA U PRILOGU I NA OGLASNOJ PLOČI

Zadnja izmjena na stranici 7. veljače 2019. godine u 10:00 sati.
 

Natječaji

Sanacija kvarova podzemnih kablova javne rasvjete u naselju Stara Baška

U srijedu 06.02.2019.godine od 8:00 sati započinju radovi sanacije kvarova podzemnih kabela javne rasvjete u Staroj Baški. U nekim periodima biti će otežano prometovanje na ulazu u Staru Bašku te kod crkve.
Radovi će prema procjeni komunalnog društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. trajati 3-4 dana ovisno o vremenskim prilikama. 
Mole se mještani za razumijevanje i poštivanje prometne signalizacije!

Obavijesti

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DV "LASTAVICA" PUNAT ZA 2018. GODINU

Sukladno čl. 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine" broj  3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici objavljuju godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana njihove predaje.
Financijski izvještaji Dječjeg vrtića "Lastavica" Punat za 2018. godinu - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici 31. siječnja 2019. godine u 7:00 sati.

Dokumenti

IZVJEŠTAJ PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2018. GODINU

Sukladno čl. 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine" broj  3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici objavljuju godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana njihove predaje.
Zadnja izmjena na stranici 31. siječnja 2019. godine.

Dokumenti

Stranice