E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Odluka o izmjeni Odluke o određivanju plaža na kojima je dozvoljeno dovođenje kućnih ljubimaca (pasa) na području Općine Punat

25.04.2023.
Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.
 

POZIV NA RADIONICU "REZIDBA I CIJEPANJE MASLINA"

20.04.2023.

Udruga maslinara Punat "Naška" poziva sve zainteresirane na radionicu
 

"Rezidba i cijepanje maslina"
 

Edukator: David Mrakovčić, ma. ing. agr.
 

Teorijski dio: petak, 21. travnja 2023. godine u 19:00 sati u galeriji "Toš"

Praktični dio: subota, 22. travnja 2023. godine u 09:00 sati u masliniku na Prnibi
 

Kontakt za prisustvo u masliniku: Branko 0911855305 ili Nedeljko 0911654476
 

Obavijesti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge - Savjetovanje je zatvoreno

19.04.2023.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.
 

POHOD PD OBZOVA

14.04.2023.

Planinarsko društvo Obzova organizira
 

12. tradicionalni pohod planinarskim stazama zlatnog otoka u nedjelju 23. travnja 2023. godine.

 

MJESTO OKUPLJANJA I PRIJAVE: Na Marini u Krku, ribarski mul

VRIJEME okupljanja 8-9 h, POKRET u 9:00 h
 

GRUPA A: Krk-Kimpi-Kosić-Vrh-Sv. Juraj-Krk cca. 15 km, 5 h
GRUPA B: KRK-Sv. Juraj-Picik-VALBISKA, POVRATAK BRODOM U KRK , cca. 10 km, 3 h

GRUPA C: Krk-Porta Pisana-Dražica-Koralj-Krk cca. 5 km, 2,5 h
 

Obavijesti

SUBVENCIONIRANJE PRIKUPLJANJA OVČJE VUNE TE USLUGE KLANJA JANJADI I OVACA

13.04.2023.

Općina Punat sklopila je Ugovor o suradnji s Poljoprivrednom zadrugom otok Krk za 2023. godinu, u svrhu provedbe javnih programa prikupljanja ovjče vune te klanja janjadi i ovaca u klaonici na otoku Krku za stočare s područja općine Punat.
 

Prikupljanje ovčje vune subvencionirat će se u iznosu od 1,00 EUR-a po kilogramu, dok će se usluga klanja janjadi i ovaca u certificiranoj klaonici registriranoj za tu djelatnost na otoku Krku, subvencionirati u iznosu od 7,00 EUR-a po jedinki.
 

Obavijesti

POZIV NA RADIONICU - Ostvarivanje potpore kroz Eko sheme (Mjera 31.) i AEC ekološki uzgoj (Mjera 70.04.)

07.04.2023.

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije poziva vas na radionicu „Ostvarivanje potpore kroz Eko sheme (Mjera 31.) i AEC ekološki uzgoj (Mjera 70.04.), koja će se održati
12. travnja 2023. godine (SRIJEDA) sa početkom u 13:00 sati u prostorijama Sportsko rekreativnog centra SPC Goranka, na adresi: Ravna Gora, I.G.Kovačića 174.
 

Tema radionice je predstavljanje Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. godine.

Obavijesti

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

06.04.2023.

Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 46. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 36/22), članka 2. i  5. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije", broj 21/16, 27/16, 11/17 i 11/20) i Zaključka općinskog načelnika, KLASA: 943-01/20-01/1, URBROJ: 2170-31-02/1-23-14 od 30. ožujka 2023.

Natječaji

Stranice