Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat

23.11.2020.

Prodaje se nekretnina u vlasništvu Općine Punat: dio z.č. 4923, pašnjak površine 165 m2, upisane u zk.ul. 3204 k.o. Punat (predmet prodaje je površina od 12 m2 sukladno geodetskom situacijskom nacrtu ovlaštenog inženjera geodezije koji se nalazi u privitku ovog Natječaja i objavljen je na internetskoj stranici Općine Punat).
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Ponuda za kupnju nekretnina po natječaju – ne otvarati» na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat
 

Natječaji

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije u 2020. godini.

20.11.2020.

Primorsko-goranske županije u objavila je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada u 2020. godini.

Navedeni Javni poziv objavljen je s današnjim danom u Novom listu i na Internet stranici Županije (https://www.pgz.hr/dokumenti/natjecaji/), te se prijedlozi po istome zaprimaju do 29. prosinca 2020. godine.

U prilogu se nalaze detalji javnog poziva:

 

Obavijesti

Javni poziv „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“

17.11.2020.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja putem Europskog fonda za regionalni razvoj od dana 16. studenoga 2020. godine, započinje sa primanjem projektnih prijava na Poziv „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“, kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva.

Obavijesti

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2020. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta

16.11.2020.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2020. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta.
 
Javni poziv otvoren je do 24. studenoga 2020.
 
Podnositelji zahtjeva za ostvarivanje prava na potporu male vrijednosti su otočni poslodavci (fizičke osobe–obrtnici i pravne osobe) koji neovisno o svom sjedištu, svoju registriranu djelatnost obavljaju na otocima.
 

Obavijesti

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat

16.11.2020.

Prodaju se nekretnine u vlasništvu Općine Punat: dio z.č. 746/3, pašnjak površine 20113 m2, upisane u zk.ul. 383 k.o. Stara Baška (predmet prodaje je površina od 350 m2 sukladno geodetskom situacijskom nacrtu ovlaštenog inženjera geodezije koji se nalazi u privitku ovog Natječaja i objavljen je na internetskoj stranici Općine Punat) i ½ dijela  z.č. 2844, voćnjak površine 396 m2, upisana u zk.ul. 1803 k.o.

Natječaji

E-sjednice Općinskog vijeća Općine Punat

09.11.2020.
eSjednice za građane

2020.

Objavljeno 9. studenog 2020. godine u 14:00 sati:
Objavljen je dnevni red 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat. Sjednica će se održati u petak, 13. rujna 2020. godine s početkom u 18:00 sati. Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE

Građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba, vijećnici, članovi radnih tijela i ostale osobe koje nisu pozvane na sjednicu,  imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom:
- da svoj dolazak najave osobno, telefonom, telefaxom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice. Uz prijavu za sudjelovanje na sjednici, dostavlja se adresa i broj kućnog ili mobilnog telefona, a radi dostave obavijesti o mogućnosti sudjelovanja na sjednici;
- ukupan broj nazočnih građana i predstavnika fizičkih i pravnih osoba utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća ovisno o prostornim i tehničkim mogućnostima prostora u kojem se održava sjednica kao i o temama dnevnog reda, odnosno ovisno o tome koliko je prethodno na sjednicu pozvano drugih osoba koje su potrebne na sjednici;
- pravo prvenstva za sudjelovanje na sjednici utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja;
- osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici, o tome će biti obaviještene usmeno ili telefonski najkasnije 4 sata prije početka sjednice. 

ZA PRIJAVU PRISUSTVOVANJA NA SJEDNICI ZAINTERESIRANI KORISTE OBRASCE ZAHTJEVA OBJAVLJENE OVDJE


Općinsko vijeće

Stranice