PROGRAM MJERA za pokriće manjka prihoda i primitaka proračuna Općine Punat

PROGRAM MJERA za pokriće manjka prihoda i primitaka proračuna Općine Punat donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 6. i 7. Zakona o proračunu („Narodne novine“  broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 8/18) na ­­12. sjednici održanoj 5. lipnja 2018. godine. Program mjera objavljen je u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 18/18.

Dokumenti

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA 30% DIJELA BORAVIŠNE PRISTOJBE U 2017. GODINI

Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava 30% dijela boravišne pristojbe u 2017. godini donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 20. Zakona o boravišnoj pristojbi („Narodne novine“ broj 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 8/18), na 12. sjednici održanoj 5. lipnja 2018. godine. 

Dokumenti

Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Punat za 2017. godinu

Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Punat za 2017. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 31. stavak 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne Novine“ br. 86/12, 143/13 i 65/17) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18) na 12. sjednici održanoj 6.

Dokumenti

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2017. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za 2017. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 108. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 8/18) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17), 12. sjednici održanoj 5. lipnja 2018. godine.

Dokumenti

Postanite sudac porotnik Općinskog suda u Rijeci!

Ako ste voljni okušati se na dužnosti suca porotnika Općinskog suda u Rijeci, svoju prijavu, najkasnije do ponedjeljka, 18. lipnja 2018. u 13.00 sati, dostavite u Pisarnicu Općine Punat. Sve ostale informacije možete dobiti na broj telefona 051/855-691. Temeljem dopisa Općinskog suda u Rijeci, od Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, zatraženo je da se pokrene postupak imenovanja novih sudaca porotnika.

Prilog: 
Obavijesti

Stranice