Javni poziv za izbor osoba s područja Primorsko - goranske županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima

12.09.2023.

    Primorsko-goranska županija putem Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, tradicionalno, od 1995. raspisuje Natječaj za izbor osoba s područja Primorsko - goranske županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima  te dodjeljuje inovatorima bespovratna poticajna sredstva za razvoj inovacija. Ove godine osigurano je 20.000,00 eura bespovratnih poticajnih sredstava koje se planira rasporediti za razvoj najbolje ocijenjenih inovacija .
 

 

Natječaji

NAJAVA IZVOĐENJA RADOVA U STAROJ BAŠKI 11. - 16. 09. 2023. godine

08.09.2023.

Najavljuju se radovi na izgradnji širokopojasne mreže sljedeće generacije u Staroj Baški.
 

Nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacija, ili NGA mreža, naziv je za suvremenu komunikacijsku mrežu izgrađenu od svjetlovodnih niti i kabela. Svjetlovodna mreža je vrsta NGA mreže u kojoj su svjetlovodne niti i kabeli položeni do krajnjih korisnika. Svjetlovodna mreža omogućava brzi pristup internetu za sve krajnje korisnike spojene na mrežu, s brzinama od nekoliko stotina megabita po sekundi (Mbit/s), pa do nekoliko gigabita po sekundi (Gbit/s) i više.
 

Obavijesti

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - GRAĐENJE I OPREMANJE VJEŽBALIŠTA ZA UMIROVLJENIKE

07.09.2023.

Predmet nabave je izvođenje radova i nabava opreme za građenje i opremanje vježbališta za umirovljenike u Puntu sukladno Troškovniku (prilog 2.).
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

 
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

Natječaji

TEČAJ PRIPREME TRUDNICA ZA POROD I RODITELJSKU FUNKCIJU

06.09.2023.

Novi ciklus online tečaja za trudnice počinje u ponedjeljak 18. rujna 2023. godine u 17:30 sati te će se održati putem aplikacije Skype.
 

Za prijave i  informacije javite se na broj mobitela: 099/251-8262 ili putem e-maila na adresu: tecaj.trudnice.krk@domzdravlja-pgz.hr
 

Raspored predavanja nalazi se u prilogu.

Obavijesti

DANI SOPILA U PUNTU - 11. I 12. RUJNA NA TRGU ZAHVALNOSTI

05.09.2023.

Projekt Dani sopila dvodnevna je manifestacija koja objedinjuje glazbu, edukaciju i multimedijalnu umjetnost, osmišljena s namjerom očuvanja nematerijalne kulturne baštine. Tradicijska glazba stoljećima njegovana na otoku Krku postaje pristupačnija zahvaljujući inovaciji i tehnologiji, koja pomaže da sopile i kanat ostanu dio žive glazbene prakse.
 

Obavijesti

Iskaz interesa za korištenje - nabavku rotacijske freze traktorske/ gredičar sa sijačicom

04.09.2023.

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ planira nabaviti frezu gredičarku sa sijačicom koja bi bila na korištenju poljoprivrednim gospodarstvima za potrebe sanacije šteta od divljih životinja, a prvenstveno divljih svinja na travnjacima, pašnjacima i livadama.
 

Freza gredičarka sa sijačicom je priključni stroj na traktoru namijenjen pripremi tla, poravnavanju tla te time saniranju šteta od divljih svinja i ujedno usijavanju sjemena djetelina ili trava i to sve u jednom prohodu.
 

Prilog: 
Obavijesti

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - GRAĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA

23.08.2023.

Predmet nabave je građenje i opremanje dječjeg igrališta odnosno izvođenje građevinsko- obrtničkih radova, nabava i postavljanje dječjih igrala, hortikultura, hidroinstalacije i elektroinstalacije, sukladno Glavnom arhitektonskom projektu za izvođenje radova, broj projekta: 21_21_GP, izrađenog od AO16, D.O.O., Krešimirova 1, Rijeka i priloženim troškovnicima.
 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE:

Ponuda mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije do 20. rujna 2023.godine (srijeda), do 12:00 sati.
 

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

23.08.2023.

Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 10/19 i 9/21) i Odluke o lokacijama za zakup javnih površina KLASA: 081-01/22-01/01, URBROJ: 2170-31-02/1-22-8 i Odluke i izmjeni i dopuni Odluke KLASA:081-01/22-01/1, URBROJ:2170-31-02/1-23-28 raspisuje se
 

Javni natječaj za zakup javnih površina
 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom

«NE OTVARATI- za natječaj»
 

Natječaji

Stranice