Plan djelovanja u slučaju prirodnih nepogoda za 2019. godinu

18.04.2019.

Stupanjem na snagu Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19), sve jedinice lokalne samouprave, dužne su izraditi Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda. Prirodnom nepogodom, u smislu Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br.

Dokumenti

OTVORENI PODACI - VLASNIČKA STRUKTURA I FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA ELEKTRONIČKOG MEDIJA

18.04.2019.

Web stranica www.punat.hr službeno je web mjesto Općine Punat koje služi informiranju javnosti o aktivnostima jedinice lokalne samouprave te o novostima i događanjima iz samoupravnog djelokruga JLS.

Dokumenti

IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA - OBAVIJEST BIRAČIMA

05.04.2019.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku  o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.  Odluke su objavljene u „Narodnim novinama“ broj 32 od 29. ožujka 2019. godine, a stupaju na snagu 03. travnja 2019. godine.
 

Obavijesti

IZBORI 2019. GODINE

03.04.2019.

2019. godine u Republici Hrvatskoj održat će se:
Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske - 26. svibnja 2019. 
Izbori za članove vijeća nacionalne manjine i predstavnika nacionalne manjine u jedinici lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave - 5. svibnja 2019.
Izbore za predsjednika Republike Hrvatske  
 

Obavijesti

Stranice