Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ 2018.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ 2018. Procedura dodjele oznake „Hrvatski otočni proizvod“ utemeljena je u Zakonu o otocima („Narodne novine“, br. 34/99.,149/99., 32/02. i 33/06.) i Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ („Narodne novine“, br. 47/07.).
 

Obavijesti

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2017. godini

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 35/09, 13/13 i 19/13 – pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) Općinsko vijeće Općine Punat na 10. sjednici održanoj 27. ožujka 2018.

Dokumenti

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukutre u Općini Punat u 2017. godini

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 35/09, 13/13 i 19/13 – pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 30.  stavkom  4.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) Općinsko vijeće Općine Punat na 10. sjednici održanoj 27. ožujka 2018.

Dokumenti

Plan gospodarenja otpadom Općine Punat za razdoblje 2017.-2022. godine

Plan gospodarenja otpadom Općine Punat za razdoblje 2017.-2022. godine donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na 10. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine. Plan je objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 8/2018 od 30. ožujka 2018. godine

Dokumenti

Poziv na dostavu ponuda za izgradnju oborinske odvodnje u dijelu naselja Stara Baška

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za izgradnju oborinske odvodnje u dijelu naselja Stara Baška. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: OBORINSKA STARA BAŠKA“. 

Natječaji

Poziv na dostavu ponuda za izgradnju oborinske odvonje u dijelu Ulice Prgon u Puntu

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za izgradnju oborinske odvonje u dijelu Ulice Prgon u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: OBORINSKA PRGON“
 

Natječaji

NATJEČAJ ZA ZAMJENU NEKRETNINA

Objavljuje se NATJEČAJ za zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Punat. Mijenjaju se nekretnine u vlasništvu Općine Punat: 
- z.č. 906, maslinik površine 183 m², upisana u zk.ul. 3864 k.o. Punat (u naravi 210 m²)
- 96/244 dijela z.č. 905, neplodno zemljište površine 244 m², upisana u zk.ul. 3204 k.o. Punat (dio prikazan na kopiji katastarskog plana)

Natječaji

Najava događanja za subotu, 24. ožujka 2018. godine

Subotu, 24. ožujka 2018. godine, u Puntu obilježit će aktivnosti puntarskih udruga "Puntarske užance" i Društva mladih "Fenix". Stoga ste svi pozvani popratiti događanja prema vlastitom afinitetu i odabiru, a nudi vam se:

- otvorenje samostalne izložbe Kreativne radionice "Takajica" u Galeriji "Toš" s početkom u 18:00 sati
- zajednički nastup istarskog dvojca Alena Vitasovića i Dražena Turine - Šajete u Narodnom domu Punat s početkom u 21:00 sat

Dobro došli!
 

Obavijesti

Stranice