OBAVIJEST O UPISU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U PREDŠKOLSKU USTANOVU GRAD KRK, DJEČJI VRTIĆ “KATARINA FRANKOPAN"

20.04.2022.

Prijave za upis djece u Predškolsku ustanovu Grad Krk, Dječji vrtić “Katarina Frankopan” primaju se za vrtiće u Krku, Omišlju, Njivicama, Malinskoj, Vrhu, Puntu, Baški, Vrbniku i Polju od 2. svibnja do 12. svibnja 2022. godine za pedagošku godinu 2022./2023.
 
Prijave za upis u vrtić/jaslice podnose se za djecu koja će početkom pedagoške godine, koja počinje 1. rujna 2022. godine, imati navršene tri godine života odnosno jednu godinu života za jaslice u Krku, Omišlju, Njivicama, Malinskoj i Baški.
 

Obavijesti

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

14.04.2022.

Na temelju članka 5. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije", broj 21/16, 27/16, 11/17 i 11/20) i Zaključka općinskog načelnika Općine Punat, KLASA: 944-01/21-02/20,  URBROJ: 2170-31-02/1-22-6 od 8. travnja 2022. godine, objavljuje se
 
Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat

Natječaji

OBAVIJEST UMIROVLJENICIMA - HZMO ISPLAĆUJE JEDNOKRATNO NOVČANO PRIMANJE RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA PORASTA CIJENA ENERGENATA

11.04.2022.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. ožujka 2022. godine donijela Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata (Narodne novine, br. 31/22).
 

Obavijesti

OBAVIJEST – KONCESIJSKA ODOBRENJA – PREOSTALE SLOBODNE MIKROLOKACIJE

11.04.2022.

Obavještavamo sve zainteresirane da je na sljedećim mikrolokacijama ostalo neiskorištenih sredstava za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja, koja se može obavljati dodjeljivanjem koncesijskog odobrenja, kako slijedi:
 
ML 4.3. Vrh drugog nasipa (pera) južno od rta Pod stražicu = 3 kom SUP daske i 3 kom kanu/kajaka
ML 4.6. Rt Punta de bij = 1 kom sredstvo za vuču (gliser) i 2 kom SUP daske
ML 13. Uvala Zala = 1 kom kanu/kajak
 
Tablični prikaz dostavljamo u privitku, a isti će biti ažuriran po potrebi.
 

Obavijesti

OBAVIJEST UMIROVLJENICIMA - HZMO ISPLAĆUJE JEDNOKRATNO NOVČANO PRIMANJE RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA PORASTA CIJENA ENERGENATA

11.04.2022.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. ožujka 2022. godine donijela Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata (Narodne novine, br. 31/22).
 

Obavijesti

NATJEČAJ ZA PRODAJU/ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

10.04.2022.

                Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 19/10, 3/20 i 3/21), članka 2. i  5.

Natječaji

NATJEČAJ za izbor direktora Turističke zajednice Općine Punat

07.04.2022.

Na temelju članka 18. stavka 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), članka 23. stavka 6. Statuta Turističke zajednice Općine Punat („Službene novine PGŽ“ 15/20) i Odluke Turističkog vijeća TZO Punat o raspisivanju natječaja za direktora/icu TZO Punat donesenoj na sjednici dana 6. ožujka, 2022. godine, Turističko vijeće TZO Punat raspisuje
 

Obavijesti

AKCIJA DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI

01.04.2022.

Gradsko društvo Crvenog križa Krk poziva Vas na akciju darivanja krvi.

Akcija će se održati 
06. travnja 2022.godine  od  08.00-14.00 sati u  Krku, PROSTORIJE DOMA ZDRAVLJA KRK.
 
Na dan darivanja krvi, uz predočenje knjižice, redovnim linijama "Arrive" besplatan prijevoz do mjesta darivanja krvi i povratak do kuće ili radnog mjesta.

Obavijesti

Stranice