Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava 30% dijela boravišne pristojbe u 2018. godini

Na temelju članka 31. Statuta Općine Punat  („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18), Općinsko vijeće Općine Punat na 16. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine donijelo je Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava 30% dijela boravišne pristojbe u 2018. godini.

Dokumenti

II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2018. godini

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18) Općinsko vijeće Općine Punat na 16. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine, donijelo je II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2018. godini.

Dokumenti

II. izmjena i dopuna Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukutre u Općini Punat u 2018. godini

II. izmjenu i dopunu Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukutre u Općini Punat u 2018. godini donijelo je Općinsko Vijeće Općine Punat na svojoj 16. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine.
Dokument je objavljen u "Službenim novinama PGŽ" broj 42/18.

Dokumenti

OBRAZLOŽENJE

Člankom 39. Zakona o proračunu propisan je način donošenja proračuna i izmjena i dopuna proračuna te je određeno da se izmjene i dopune proračuna provode po postupku za donošenje proračuna i projekcije. Istim čl. Zakona propisano je da se proračun donosi na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za slijedeće dvije proračunske te takav oblik izvještavanja predstavlja  zakonsku formu koja se javno objavljuje.

Dokumenti

II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Punat za 2018. godinu

II. izmjenu i dopunu Proračuna Općine Punat za 2018. godinu donijelo je Općinsko Vijeće Općine Punat na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije" 8/18),  na 16. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine. Dokument je objavljen u "Službenim novinama PGŽ" broj 42/18 .

Dokumenti

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Punat.

SAVJET MLADIH OPĆINE PUNAT

Općinsko Vijeće Općine Punat, na 17. sjednici od 29. siječnja 2019. godine, donijelo je Odluku o poništenju Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Punat.

Zadnja izmjena na stranici: 31. siječnja 2019. godine u 8:02 sati objavom Odluke o poništenju Javnog poziva.
 

Obavijesti

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2“

NOVO!
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za Poziv „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“, a cjelokupan sadržaj radionice dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Ukupna alokacija Poziva je 200.000.000,00 kuna, pri čemu najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 80.000,00 kuna, a najviši iznos je 1.000.000,00 kuna. Natječajnu dokumentaciju pronaći ćete OVDJE.
Osvježeno 13. prosinca 2018. u 08:42 sati.
 

Obavijesti

Stranice