POZIV na dostavu ponuda za pružanje usluga opskrbe električnom energijom za 2018. i 2019. godinu

Objavljuje se POZIV na dostavu ponuda za pružanje usluga opskrbe električnom energijom za 2018. i 2019. godinu. Predmet poziva je pružanje usluga opskrbe električnom energijom za 2018. i 2019. godinu sukladno troškovniku i popisu obračunskih mjernih mjesta koji se nalaze u privitku ovog poziva. Usluga opskrbe električnom energijom započinje 1. veljače 2018. godine i traje do 31. prosinca 2019. godine. 

Natječaji

Obavijest o primjeni cjenika na državnim linijama od 01.01.2018.

Agencija za obalni linijski pomorski promet objavila je na svojoj službenoj web stranici plovidbene redove i cjenike na državnim linijama za 2018. godinu. Od 1. siječnja 2018. godine primjenjuju se cjenici koji su rezultat usklađenja cijena putnih karata s odredbom Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu iz 2016.

Obavijesti

Čestitka

Na kraju još jedne godine, želimo zahvaliti svim stanovnicima Punta i Stare Baške na podršci i suradnji, svim svojim poslovnim partnerima, posjetiteljima i gostima kao i prijateljskim i zbratimljenim općinama Forcola, Kostel i Tovarnik. Hvala na prijateljstvu i odabiru naše općine svojim drugim domom ili mjestom za odmor.

Želimo Vam mirnu, ugodnu i radosnu Badnju večer, sretan Božić i svako dobro u novoj 2018. godini!

Općinski načelnik i službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat

Novosti

2. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2017. godini

2. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  U OPĆINI PUNAT U 2017. GODINI donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13  147/14 i 36/15)  i članka 32.

Dokumenti

2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Punat za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Punat za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 16. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat ( "Službene novine Primorsko-goranske županije" 25/09,35/09 i 13/13), na 8. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine.

Dokumenti

Stranice