POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - PRUŽANJE ELEKTROTEHNIČKIH POSLOVNIH USLUGA U 2023. GODINI

09.01.2023.

Predmet nabave je usluga pružanje elektrotehničkih poslovnih usluga u 2023. godini.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - PRUŽANJE GRAĐEVINSKIH TEHNIČKO POSLOVNIH USLUGA U 2023. GODINI

09.01.2023.

Predmet nabave je usluga pružanje građevinskih tehničko poslovnih usluga u 2023. godini.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

„PONUDA: GRAĐEVINSKO TEHNIČKE POSLOVNE USLUGE U 2023. GODINI “
 

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE U 2023. GODINI

16.12.2022.

Objavljuje se JAVNI  NATJEČAJ  ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I  PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE U 2023. GODINI. 
 
Pozivamo udruge da se prijave za financijsku podršku programima i projektima od interesa za opće dobro koji se planiraju provesti u 2023. godini.
 
Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program ili projekt za sljedeća prioritetna područja:
 
Prioritetno područje 1 – Programi javnih potreba u sportu (osigurano 26.545,00 EUR)

Natječaji

NATJEČAJ ZA STIPENDIJE ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ ZA AKADEMSKU GODINU 2022./2023.

16.12.2022.

Zadnja izmjena na stranici 16. prosinca 2022. godine objavom Liste studenata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije za poslijediplomski studij za akademsku godinu 2022.-2023.
 

Općina Punat raspisala je natječaj za stipendije za poslijediplomski studij za akademsku godinu 2022./2023. Stipendija za poslijediplomski studij dodjeljuje se za deset (10) studenata/studentica poslijediplomskog studija za akademsku godinu 2022./2023. u jednokratnom iznosu od 10.000,00 kuna.
 
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

Natječaji

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu“ Obzova“ UŠP Senj

07.12.2022.

Uprava šuma Podružnica Senj obavještava sve zainteresirane strane da je u izradi Program gospodarenja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „Obzova“ (2022. – 2031.), a kojom gospodari šumarija Krk , UŠP Senj. Gospodarska jedinica „Obzova“ nalazi se na prostoru Primorsko- goranske županije, odnosno na području grada Krka, općina Vrbnik, Punat i Baška .
 

Obavijesti

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije u 2022. godini

07.12.2022.

Primorsko-goranska županija objavila je 

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrada primorsko-goranske županije u 2022. godini.
 

Nagrade se dodjeljuju fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća, zasluge i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Županije, promicanje Županije u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, uspješnu suradnju s ustanovama i tijelima Županije te uspjehe u njihovom radu i djelovanju. Dodjeljuje se nagrada za životno djelo i godišnja nagrada.
 

Prilog: 
Obavijesti

ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUNAT

01.12.2022.

Jučer je održana svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Punat na kojoj su dodijeljena javna priznanja.
 

Godišnje nagrade Općine Punat uručene su:
- Sea help Adria za doprinos u brojnim akcijama spašavanja osoba na moru
- Brodogradilištu Punat povodom 100. obljetnice postojanja i uspješnog rada tvrtke

- klapi Rašketa za 25 godina kontinuiranog rada i promociju klapskog izričaja primorskog i otočkog kraja
 

Zahvalnice Općine Punat uručene su:
- Bruni Brnjakoviću za doprinos ugledu Općine Punat

Novosti

Stranice