Prilika na Treskavcu – dođite po besplatnu netretiranu krčku vunu!

06.02.2024.

Poljoprivredna zadruga Otok Krk mora što prije očistiti zalihe vune od prošle godine kako bi se pripremila za novu sezonu prikupljanja krčke vune. Nudimo oko tonu sirove vune za uporabu u vrtlarstvu, maslinarstvu, vinogradarstvu ili građevini.
 

Netretirana „masna“ vuna izvorne krčke pasmine ovce – pramenke – prepuna je hranjivih tvari, štiti od isušivanja tla, sprječava rast korova, pomaže rast biljaka i poboljšava plodnost tla.
 

Obavijesti

Informacija za roditelje - e-Upisi u osnovne škole za školsku godinu 2024./2025.

06.02.2024.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske u suradnji s CARNET-om i SDURDD-om, razvilo je Modul Nacionalni informacijski sustav upisa u osnovne škole u sklopu projekt „Informatizacija upisa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojno-obrazovne ustanove e-Upisi“.
 

Donesena je odluka da se na razini Primorsko-goranske županije ovogodišnji upisi u prvi razred osnovne škole provode elektroničkim putem, korištenjem Nacionalnog informacijskog sustava upisa u osnovne škole.
 

Obavijesti

NAJAVA RADOVA U ULICI OBALA ZBOG REKONSTRUKCIJE VODOVODA I IZGRADNJE DIJELA OBORINSKE KANALIZACIJE

31.01.2024.

Od 1. veljače kreću radovi u ulici Obala (k.br. 40-43, 48, 48A,49, 55-57), zbog rekonstrukcije vodovoda i izgradnje dijela oborinske kanalizacije. Očekivani vremenski period trajanja radova je 4 tjedna.
 

Obavijesti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Punat - Savjetovanje je zatvoreno

29.01.2024.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.
 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE PUNAT ZA 2024. GODINU

26.01.2024.

Zadnja izmjena na stranici 26.01.2024. godine objavom Odluke o odobravanju financijskih sredstava za 2024. godinu - u prilogu.

Obavijesti

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - NABAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

24.01.2024.

Predmet nabave je nabava polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u Puntu sukladno tehničkim specifikacijama (Prilog 2.) i troškovniku (Prilog 3.).

CPV oznaka: 39224330-0 Kante.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2

Natječaji

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - USLUGA OBAVLJANJA KOMUNALNIH POSLOVA - SKLONIŠTE

24.01.2024.

Zadnja izmjena na web stranici je 24.01.2024. u 14:15 sati objavom Odluke o odabiru.

Predmet nabave je usluga obavljanja komunalnih poslova skloništa za životinje i sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda na području Općine Punat sukladno priloženom troškovniku.
 

Natječaji

RADOVI U STAROJ BAŠKI

16.01.2024.

U svrhu izgradnje telekomunikacijske infrastrukture a po ovlašćenju iz Ugovora o projektiranju i građenju širokopojasne mreže u NGA bijelim područijima otoka Krka obavještavamo Vas o izvođenju radova u Staroj Baški.
 
Počinje se sa izvođenjem priključaka za sljedeće kućne brojeve:  98, 104, 105, 106, 186, 187, 188a, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 196a, 197, 197a, 198, 201, 202, 269 i 300.
 
 

Obavijesti

Stranice