Javni natječaj za zakup javnih površina u 2016. godini

15.05.2016.

Raspisuje se JAVNI  NATJEČAJ za zakup javnih površina u 2016. godini. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «NE OTVARATI- za natječaj» na adresu: OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Novi put 2, 51521 PUNAT
           
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osmi) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave.

Prilog: 
Natječaji

Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“

12.05.2016.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“. Procedura dodjele oznake „Hrvatski otočni proizvod“ utemeljena je u Zakonu o otocima(Narodne novine, broj 34/99,149/99, 32/02 i 33/06) i Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ (Narodne novine, broj 47/07).

Detalje natječaja i dokumentaciju potražite OVDJE

Natječaji

E- savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke za dodjelu nekretnina u vlasništvu Općine na korištenje udrugama - Savjetovanje je zatvoreno

06.05.2016.

Otvara se e- savjetovanje o NACRTU ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPKU DODJELE NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT NA KORIŠTENJE UDRUGAMA.

Pozivamo vas da se uključite u e-savjetovanje koje je otvoreno od 6. svibnja do 6. lipnja 2016. god. u 12,00 sati . Sve primjedbe zaprimljene nakon tog roka neće se razmatrati.

Svoje primjedbe, prijedloge i sl. pozvani ste davati putem priloženog obrasca za sudjelovanje u savjetovanju na način da obrazac osobno predate u pisarnici Općine Punat, dostavite poštom ili putem elektroničke pošte.

Poziv na dostavu ponuda - rekonstrukcija sanitarnog čvora i uređenje stepeništa Narodnog doma u Puntu

03.05.2016.

Objavljuje se POZIV NA DOSTAVU PONUDA za rekonstrukciju sanitarnog čvora i uređenje stepeništa Narodnog doma u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja.
Na vanjskom omotu mora biti adresa i naznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, NOVI PUT 2, 51521 PUNAT - "PONUDA: REKONSTRUKCIJA SANITARIJA I UREĐENJE STEPENIŠTA".

Natječaji

Odluka o izmjeni i dopuni Zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka

02.05.2016.

Odluka o izmjeni i dopuni Zajedničke odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka objavljena je od strane Grada Krka u "Službenim novinama PGŽ" broj 40/15.

Grad Krk obavještava da je Odsjek za gospodarstvo JUO Grada započeo s postupkom izdavanja dozvola za autotaksi prijevoz na području JLS otoka Krka.

ZAJEDNIČKA ODLUKA O TAKSI PRIJEVOZU NA PODRUČJU JLS OTOKA KRKA

Obavijesti

JAVNI POZIV - PROGRAM KREDITIRANJA "PODUZETNIK U PGŽ U 2016."

29.04.2016.

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj PGŽ provodi program kreditiranja "PODUZETNIK U PGŽ U 2016." Obavijest o javnom pozivu poduzetnicima i obrtnicima na podnošenje prijava objavljena je 25. travnja 2016. godine u Novom listu.

Javni poziv, obrazac zahtjeva, popis dokumentacije koju treba priložiti uz prijavu i popis prihvatljivih djelatnosti za kreditiranje nalaze se OVDJE

Natječaji

E- savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu plana gospodarenja otpadom Općine Punat - savjetovanje je zatvoreno

21.04.2016.

Poštovani građani, Pred vama je NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE PUNAT ZA RAZDOBLJE 2016. - 2022. GODINE.

Pozivamo vas da se uključite u e-savjetovanje koje je otvoreno od 21. travnja do 23. svibnja 2016. god. u 12,00 sati . Sve primjedbe zaprimljene nakon tog roka neće se razmatrati.

Svoje primjedbe, prijedloge i sl. pozvani ste davati putem priloženog obrasca za sudjelovanje u savjetovanju na način da obrazac osobno predate u pisarnici Općine Punat, dostavite poštom ili putem elektroničke pošte.

Stranice