JAVNI NATJEČAJ - POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U KUĆANSTVIMA NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT

18.06.2014.

Temeljem čl. 51. Statuta Općine Punat, načelnik Općine Punat u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje Javni natječaj
za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Punat".

Prijave će se zaprimati do 03. kolovoza 2014. godine.

Natječaji

Uskoro kvalitetniji pristup bežičnom internetu u Staroj Baški

30.05.2014.

Ministarstvo turizma nedavno je donijelo Odluku o odabiru projekata temeljem Programa poticanja slobodnog pristupa Internetu u turističkim destinacijama „Hotspot Croatia“ u 2014. godini, kojom je Općini Punat odobreno 18. 000 kuna za poboljšanje kvalitete bežičnog interneta. Po procjeni će se na projekt ukupno utrošiti 45 tisuća kuna (uključujući PDV), od čega Općina sudjeluje s 50 posto od ukupno utrošenog novca. Signalom bežičnog interneta ovoga puta će se pokriti frekventnije lokacije u Staroj Baški, a nadamo se da će ovo biti moguće već do 1. srpnja 2014.

Prilog: 
Novosti

Natječaj za prodaju/zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Punat

30.05.2014.

Na temelju čl. 51. Statuta Općine Punat (S.N. PGŽ 25/09, 35/09 i 13/13) u vezi s čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima (N.N. br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06. 141/06. 146/08. 38/09. 153/09. 90/10 i 143/12) a 
temeljem zaključaka Općinskog vijeća Općine Punat, objavljuje se Natječaj za prodaju/zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine
Punat:

Natječaji

Stranice