IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA - OBAVIJEST BIRAČIMA

05.04.2019.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku  o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.  Odluke su objavljene u „Narodnim novinama“ broj 32 od 29. ožujka 2019. godine, a stupaju na snagu 03. travnja 2019. godine.
 

Obavijesti

IZBORI 2019. GODINE

03.04.2019.

2019. godine u Republici Hrvatskoj održat će se:
Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske - 26. svibnja 2019. 
Izbori za članove vijeća nacionalne manjine i predstavnika nacionalne manjine u jedinici lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave - 5. svibnja 2019.
Izbore za predsjednika Republike Hrvatske  
 

Obavijesti

Izbori za članove u EU parlament iz Republike Hrvatske - OBAVIJEST BIRAČIMA

03.04.2019.

Predsjednica Republike Hrvatske je dana 25. ožujka 2019. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, broj 30/19 od 26. ožujka 2019.
Objava biračima Ministarstva uprave KLASA: 013-01/19-01/13; URBROJ: 515-07-02/1-19-2 od 26. ožujka 2019. godine, te Obavijest biračima na području Primorsko-goranske županije nalaze se u prilogu:

Obavijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE - POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

03.04.2019.

Nakon provedenog postupka natječaja za prijam u službu i provjere znanja i sposobnosti, u službu na radno mjesto višeg stručnog suradnika/ice za pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat primljena je kandidatkinja Anamarija Rimay.

Zadnja izmjena na stranici 15. travnja 2019. u 11:07 sati.
              

Natječaji

PREDAVANJE "ZAŠTO (I KAKO OPTIMALNO) INSTALIRATI FOTONAPONSKU ELEKTRANU NA OTOKU KRKU, DANAS?"

01.04.2019.

U sklopu projekta ,,Otok Krk - energetski nezavisan i CO2 neutralan otok", u organizaciji energetske zadruge Otok Krk i ekološke udruge Eko Kvarner održat će se predavanje "Zašto (i kako optimalno) instalirati fotonaponsku elektranu na otoku Krku, danas?", u prostoru Općine Punat - Narodni dom, 3. travnja (srijeda) u 19:00 sati.

Obavijesti

Najava radionice za poljoprivrednike

29.03.2019.

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ruralni razvoj započela je s promotivnom kampanjom „Poljoprivrednik za 10“, koja se provodi u okviru mjere 10 „Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene“ iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. Budući da se mjera provodi u sklopu podnošenja
Jedinstvenog zahtjeva za potporu, želimo prenijeti informaciju korisnicima na terenu o novostima te mogućnostima provođenja IAKS mjera, odnosno ostvarivanja financijske potpore iz pojedinih tipova operacija (ili kombinacije više njih).

Obavijesti

Stranice