NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela

12.11.2020.

Zadnja promjena na stranici 12. studenog 2020. godine u 16:00 sati.

Objavljuje se Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Povjerenstvo za provedbu natječaja je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti 1 kandidat čija prijava je pravodobna, uredna i koja ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja, a koje će se održati: 17. studenog (utorak) 2020. godine s početkom u 10:00 sati u zgradi Općine Punat, Novi put 2, Punat.
Detalji Poziva - U PRILOGU:


 

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

05.11.2020.
NATJEČAJ - STIPENDIJE

Povjerenstvo za dodjelu stipendija nakon provedenog Javnog natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2020./2021. (KLASA:604-01/20-01/03, URBROJ:2142-02-03/8-20-1) objavljuje LISTU UČENIKA I STUDENATA KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE ZA DODJELU STIPENDIJE ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2020./2021. – u prilogu.

Natječaji

NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat

28.10.2020.

Raspisan je natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto "Referent - komunalni i prometni redar" na neodređeno vrijeme. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu - referent-komunalni i prometni redar“ na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Natječaji

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVE U SVRHU OSTVARIVANJA PRAVA NA BOŽIĆNICU ZA UMIROVLJENIKE I OSOBE STARIJE OD 65 GODINA

22.10.2020.

Objavljen je Javni poziv za podnošenje prijave u svrhu ostvarivanja prava na božićnicu za umirovljenike i osobe starije od 65 godina. 
 
Umirovljenici koji su ostvarili pravo 2019. godine samo ispunjuju obrazac, dok oni koji se prijavljuju prvi put uz ispunjeni obrazac moraju dostaviti: presliku osobne iskaznice (obostrano), odrezak od mirovine ili potvrdu banke ili HZMO o isplati mirovine za prethodni mjesec te presliku kartice računa s podatkom o IBAN-u. 

Obavijesti

OBAVIJEST RODITELJIMA - BOŽIĆ 2020. GODINE

21.10.2020.

Općina Punat već tradicionalno i ove godine priprema podjelu poklon paketa za djecu u sklopu obilježavanja nadolazećih blagdana, stoga molimo roditelje DJECE ROĐENE OD 1.12.2014. GODINE DO 1.11.2020. GODINE, KOJA NISU OBUHVAĆENA PROGRAMIMA VRTIĆA DV „KATARINA FRANKOPAN“ - PODRUČNOG VRTIĆA PUNAT I DV „SV. MALE TEREZIJE“ - KOD ČASNIH SESTARA da osobno prijave svoju djecu Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat najkasnije do 20. studenog 2020. godine.

VAŽNO!

Obavijesti

Stranice