Natječaj za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme "MESOPUSTA 2024."

28.12.2023.
Natječaji

Na temelju članka 46. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/22) općinski načelnik raspisuje
 
            Natječaj za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme „Mesopusta 2024.“
 
Prikupljaju se ponude za pružanje ugostiteljskih usluga u prostoru „Narodnog doma“ u Puntu, Novi put 2, za vrijeme fešti te drugih zabavnih događanja za vrijeme „Mesopusta 2024.“ u razdoblju od 13. siječnja 2024. godine do zaključno s 10. veljače 2024. godine.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„NE OTVARATI – ZA NATJEČAJ“
 
na adresu:
OPĆINA PUNAT
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
Novi put 2
51521 Punat

 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave natječaja na službenoj web stranici Općine Punat (www.punat.hr) i na oglasnim pločama do 9,00 sati neovisno o načinu dostave. Natječaj će se objaviti dana 28. prosinca 2023. godine.
 
Ponude koje pristignu 5. siječnja 2024. godine nakon 9,00 sati bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.