JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE

09.07.2020.
Natječaji

Objavljuje se Odluka o izmjeni Odluke o programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva. Tekst Odluke  - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici: 9. srpnja 2020. godine u 08:40 sati objavom odluke.


Objavljuje se Odluka o programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva. Tekst Odluke  - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici: 5. ožujka 2020. godine u 14:10 sati objavom odluke.


Objavljuje se JAVNI  NATJEČAJ  ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I  PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE. Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je od 27. prosinca 2019. godine do 29. siječnja 2020. godine do 15:00 sati.
Prijave koje pristignu dana 29. siječnja 2020. godine nakon 15.00 sati (bez obzira na način dostave) smatraju se zakašnjelima. Prijave podnesene izvan natječajnog roka, neće biti uzete u razmatranje i vratit će se podnositelju. Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici neposredno na urudžbeni zapisnik u pisarnicu Općine Punat ili preporučenom pošiljkom na adresu: OPĆINA PUNAT, NOVI PUT 2, 51521 PUNAT s naznakom „NE OTVARAJ - Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge“ 
 
Zainteresirani podnositelji dodatne informacije mogu dobiti kod službenice Lane Orlić na broj telefona 855-600, svakim radnim danom od 7:00 – 15:00 sati ili putem e-maila: lana.orlic@punat.hr.

Tekst natječaja i sva potrebna dokumentacija - U PRILOGU: