Poziv na dostavu ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina

10.01.2020.
Natječaji

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda u predmetu obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta (u dijelu koji se odnosi na izvanredno održavanje) i održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima na području Općine Punat u 2020. i 2021. godini. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: ODRŽAVANJE CESTA“. 
 
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 17. siječnja 2020. godine do 12:00 sati.

Tekst poziva s pratećom dokumentacijom - U PRILOGU: