Javni natječaj za zakup javnih površina

10.05.2020.
Natječaji

Raspisan je Javni natječaj za zakup javnih površina. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom «NE OTVARATI- za natječaj javnih površina» na adresu: OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Novi put 2, 51521 PUNAT
           
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 18 (osamnaest) dana od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave, odnosno do 28. svibnja 2020. godine. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 10. svibnja 2020. godine, a tekst natječaja na oglasnim pločama i Internet stranici Općine Punat. Ponude koje pristignu 28. svibnja 2020. godine nakon 15,00 sati smatraju se zakašnjelima. Nepotpune, neodređene i nepravovremene ponude, kao i ponude kojima je iznos zakupnine manji od onog određenog u početnoj cijeni neće se razmatrati.

Tekst natječaja - U PRILOGU: