TEČAJ PRIPREME TRUDNICA ZA POROD I RODITELJSTVO

20.05.2020.
Obavijesti

TEČAJ PRIPREME ZA POROD I RODITELJSTVO započinje 1.6.2020 g. i izvodit će se kao e-tečaj preko aplikacije Skype.
 
Prijave pozivom na  0992518290 i/ili 0992518262 putem e-maila na adresu: tecaj.trudnice.krk@domzdravlja-pgz.hr ili putem Facebook stranice Tečaja za trudnice - Krk.

Zadnja izmjena na stranici 29. svibnja 2020. u 10:10 sati objavom Rasporeda predavanja za lipanj.