Javni natječaj za zakup javnih površina

02.08.2020.
Natječaji

Raspisan je Javni natječaj za zakup javnih površina. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom «NE OTVARATI- za natječaj javnih površina» na adresu: OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, Novi put 2, 51521 PUNAT.            
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave, odnosno do 10. kolovoza 2020. godine. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 2. kolovoza 2020. godine, a tekst natječaja na oglasnim pločama i Internet stranici Općine Punat.
Ponude koje pristignu 10. kolovoza 2020. godine nakon 15,00 sati smatraju se zakašnjelima.

Detalji natječaja - u prilogu:

Zadnja izmjena na stranici 18. kolovoza 2020. u 13:33 sati objavom Odluke o izboru najbolje ponude