NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JUO OPĆINE PUNAT

16.09.2020.
Natječaji
NATJEČAJI

Objavljuje se natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO I NAPLATU PRIHODA (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu- viši stručni suradnik“ na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Natječaj je objavljen u „Narodnim Novinama“ broj 16/20 od dana 16. rujna 2020. godine.

Tekst natječaja, obavijest o provedbi i obrazac privole - U PRILOGU: