JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

25.09.2020.
Natječaji
NATJEČAJ - STIPENDIJE

Raspisan je JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2020./2021. Prijava na Natječaj s traženom dokumentacijom navedenom u točki VI. Natječaja  dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte preporučenom pošiljkom s naznakom:„Natječaj za dodjelu stipendija – NE OTVARATI“, na adresu: OPĆINA PUNAT Novi put 2, 51521 Punat.  
Krajnji rok za dostavu prijava je 21. listopada 2020. godine do 15:00 sati neovisno o načinu dostave. Prijave koje pristignu 21. listopada 2020. godine nakon 15,00 sati bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima. 
Tekst natječja s pratećom dokumentacijom i obrasci - U PRILOGU: