NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat

28.10.2020.
Natječaji

Raspisan je natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto "Referent - komunalni i prometni redar" na neodređeno vrijeme. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu - referent-komunalni i prometni redar“ na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" br. 118/20 od 28. listopada 2020. godine.

Detalji natječaja i obavijest o provedbi - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici 23. studenog 2020. godine objavom Odluke o poništenje natječaja. Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18  i 112/19) privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat dana 23. studenoga 2020. godine donosi ODLUKU o poništenju Natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.