JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE ZA 2021. GODINU

07.04.2021.
Natječaji

Zadnja izmjena na web stranici 7. travnja 2021. godine objavom: Odluke o programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva i tekstom koji slijedi u nastavku.

Na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2021. godinu, Povjerenstvo za ocjenjivanje u postupku ocjenjivanja prijavljenih programa i projekata utvrdilo je prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za prijavljene programe i projekte prema prioritetnim područjima. Uzimajući u obzir sve činjenice i prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata, financijska sredstva odobrena su programima i projektima kako je navedeno u Odluci o programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva.
Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva za prijavljene programe ili projekte dostavit će se Odluka o neodobravanju financijskih sredstava s obrazloženjem na e-mail adresu navedenu u prijavi.
 
VAŽNO
 
Sve udruge kojima je odobreno samo djelomično financiranje programa/projekata dužne su u roku od 8 dana dostaviti izmijenjeni Obrazac 2 - Obrazac proračuna programa/projekta s navedenim troškovima do visine odobrenog iznosa.
Obrazac se dostavlja skenirano putem e-maila na adresu: lana.orlic@punat.hr, poštom ili osobno na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat.

 


Objavljuje se JAVNI  NATJEČAJ  ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I  PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE. Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je od 29. prosinca 2020. godine do 1. veljače 2021. godine do 15:00 sati.
Prijave koje pristignu dana 1. veljače 2021. godine nakon 15.00 sati (bez obzira na način dostave) smatraju se zakašnjelima. Prijave podnesene izvan natječajnog roka, neće biti uzete u razmatranje i vratit će se podnositelju. 

Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici neposredno na urudžbeni zapisnik u pisarnicu Općine Punat ili preporučenom pošiljkom na adresu: OPĆINA PUNAT, NOVI PUT 2, 51521 PUNAT s naznakom „NE OTVARAJ - Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge“ 
 
Zainteresirani podnositelji dodatne informacije mogu dobiti kod službenice Lane Orlić na broj telefona 855-600, radnim danom od 7:00 – 15:00 sati ili putem e-maila: lana.orlic@punat.hr.
 
Tekst natječaja i sva potrebna dokumentacija - U PRILOGU: