JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

13.04.2021.
Natječaji

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat, KLASA:, 021-05/20-01/8 URBROJ: 2142-02-01-20-13 od 13. studenoga 2020. godine, dana 21. siječnja 2021. godine raspisan je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/21) na području katastarskih Općina Punat i Stara Baška, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Punat predviđeno za zakup.

Tekst javnog natječaja s popratnom dokumentacijom se nalazi u PRILOGU


Zadnja objava na web stranici je 26. veljače 2021. godine objavom Obavijesti o javnom otvaranju ponuda.
Zadnja objava na web stranici je 11. ožujka 2021. godine objavom Zapisnika sa 1. i 2. sjednice za zakup poljoprivrednog zemljišta i Tablicama - zakup poljoprivrdenog zemljišta PTC24, PTC45, PTC46, PTC47 i PTC48
Zadnja objava na web stranici je 13. travnja 2021. godine objavom Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na podrućju Općine Punat