JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE PUNAT ZA 2023. GODINU

11.01.2023.
Natječaji

Zadnja izmjena na stranici 11.01.2023. godine objavom Odluke o programima ili projektima javnih potreba u kulturi za 2023. godinu kojima su odobrena financijska sredstva - U PRILOGU.
 

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge, samostalni umjetnici i druge fizičke osobe u sljedećim djelatnostima i područjima:
 
1. kulturno-umjetnički amaterizam (glazbeni i folklorni),
2. glazbene, glazbeno-scenske i scenske umjetnosti,
3. vizualne umjetnosti,
4. poticanje književnog stvaralaštva,
5. valorizacija i prezentacija povijesnog, kulturno-umjetničkog, folklornog i etnografskog nasljeđa,

6. redovna djelatnost udruga u kulturi. 
 

Na ovaj Javni poziv u području redovne djelatnosti udruga u kulturi, mogu se prijaviti isključivo udruge koje su dostavile minimalno jednu zasebnu prijavu – prijedlog programa ili projekta.
 

Prijave za financiranje javnih potreba u kulturi podnose se na odgovarajućim obrascima koji su dostupni u podnožju ovog Javnog poziva. Za svaki pojedini program ili projekt prijavitelj podnosi zasebnu prijavu s propisanom dokumentacijom.
 
Prijava sadržava:
1.  Popunjen i ovjeren Obrazac prijave,
2.  Popunjen i ovjeren Obrazac proračuna programa ili projekta,
3.  Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja,

4.  Potvrdu porezne uprave o stanju duga, ne stariju od 30 dana od dana objave Javnog poziva.
 

PRIJAVE SE PODNOSE U RAZDOBLJU OD 11. LISTOPADA DO 11. STUDENOGA 2022. GODINE, NAJKASNIJE DO 15:00 SATI.
 
Prijavu, obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju prijave potrebno je dostaviti Općini Punat, u pisarnicu (soba br. 6 - suteren) ili u elektroničkom obliku dostavom skeniranih dokumenata na adresu: lana.orlic@punat.hr.