POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - IZVOĐENJE RADOVA NA DIJELU ULICE STARI KLANAC

16.11.2022.
Natječaji

Predmet nabave je izvođenje radova na uređenju dijela ulice Stari klanac sukladno troškovniku.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

„PONUDA: UREĐENJE DIJELA ULICE STARI KLANAC “
 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE:
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije do 15. studenog 2022.godine (utorak), do 12:00 sati.

Zadnja izmjena na stranici 16.11.2022. objavom Odluke o odabiru koja se nalazi u prilogu.