E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak u Općini Punat - Savjetovanje je zatvoreno

10.10.2023.

        Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 
        Sukladno odredbi članka 13. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 115/2016, 106/2018, 121/2019, 32/2020, 138/2020, 151/2022) propisano je da se godišnjim dohotkom smatra ukupan iznos (zbroj), između ostalog, dohotka od nesamostalnog rada koji porezni obveznik ostvari tijekom poreznog razdoblja (kalendarske godine). Na tako utvrđeni godišnji dohodak obračunava se godišnji porez na dohodak od nesamostalnog rada po stopama od 20 % (na poreznu osnovicu do 360.000,00 kuna) odnosno od 30 % (na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 360.000,00 kuna) (čl. 19. Zakona).
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak promijenila se visina porezne osnovice na koju se plaća porez na dohodak tako da se  godišnji porez na dohodak plaća po nižoj stopi na poreznu osnovicu do visine 50.400,00 eura te po višoj stopi na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 50.400,00 eura.
Također izmjenama Zakona nadležnost za određivanje visine poreznih stopa dana je predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave te se može propisati niža stopa u granicama od 15% do 22% te viša stopa u granicama od 25% do 33%.
Općinski načelnik predlaže da stope budu minimalne kako bi se povećale plaće i standard mještana Općine Punat.
        U prilogu Vam donosimo Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak u Općini Punat te Vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u E-savjetovanju.
Za sve dodatne upite možete se obratiti pisanim putem na e-mail adresu natasa.klekovic@punat.hr ili poštom na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat.
 
Savjetovanje ostaje otvorenim do 10. studenog 2023. godine.