E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat - Savjetovanje je zatvoreno

14.11.2023.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.
 

Ovom dopunom Odluke osim komunalnih djelatnosti propisanih Zakonom o komunalnom gospodarstvu, određuju se kao komunalna djelatnosti i usluga održavanja javnih tuševa na plažama. Pod time se podrazumijevaju poslovi održavanja i upravljanja javnim tuševima na plažama koje se nalaze na području Općine Punat, izuzev onih plaža koje su dane u koncesiju. Poslovi održavanja i upravljanja javnim tuševima podrazumijevaju nužne i redovite popravke tijekom cijele kalendarske godine, kao i naplatu njihova korištenja tijekom ljetnih mjeseci. Predmetna komunalna djelatnost povjerava se KD Črnika d.o.o.
 

 U prilogu Vam donosimo Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat te vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u e-savjetovanju.
 

 Za sve dodatne upite, sudionici savjetovanja mogu se obratiti Anamarija Rimay Bjelobaba, mag.iur., viša stručna suradnica za pravne poslove, pismeno na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: anamarija.rimay@punat.hr
 

 

Savjetovanje ostaje otvorenim do 14. prosinca 2023. godine.
 

 

Hvala na sudjelovanju!